skip to Main Content

????????????????????????????????????

 

Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas je u protekla dva dana bio domaćin mađarskoj kompanija FGSZ.  Delegaciju FGSZ-a su predvodio predsjednik Uprave FGSZ  Janos Laszlo, a BH-Gasa Jasmin Salkić, v.d. direktor BH-Gasa.

BH-Gas i Energoinvest imaju zaključen ugovor sa kompanijom FGSZ o transportu gasa od 1998. godine zaključno sa 2023. godinom. Ovo je bila prva posjeta ove kompanije BiH i BH-Gasu nakon nekoliko godina.

Razgovori koji su vođeni u prijateljskoj atmosferi  odnosili su se na ispunjavanje uslova iz Dugoročnog ugovora o transportu, kao i na stvaranju preduslova za definiranje realnih količina za transport u narednim godinama, a zbog prevelikog zakupa količina za transport koje imaju BH-Gas i Energoinvest. Kako je ovo bila prva posjeta FGSZ-a BH-Gasu, nakon nekoliko godina, konstatovano je da su na ovu činjenicu uticali narušeni poslovni odnosi između kompanija. Osnovni zahtjev i zajednički zaključak sastanka predstavnika kompanija je da se unaprijede odnosi te podignu na viši nivo, što će doprinijeti boljem razumjevanju problema sa kojima se susreću kompanije.

Istovremeno, predstavnici BH-Gasa su izkazali potrebu  redefiniranja uslova u transportu kroz Mađarsku, što ce biti osnovna tema nastavka razgovora u oktobru u sjedištu FGSZ-a.

Predstavnici BH-Gasa su, također,  izraziili žaljenje što je saradnja između kompanija u zadnjim godinama bila na niskom nivou, naročito ako se ima u vidu važnost Ugovora o transportu gasa za obje strane. Pritom je od strane mađarskog partnera jasno naglašeno da je BH-Gas ima mogućnost  nominiranja svih problema sa kojima se suočava u smislu tržišta gasa na kojem djeluje te da je to politika koja je bila jasno naglašena i u proteklom periodu.

Back To Top