skip to Main Content

 

Iz Sarajevske berze (SASE) juče je saopćeno, povodom učestalih pitanja o privatizaciji državnog udjela u Bosnalijeku, da kad je riječ o privatizaciji manjinskog udjela države u određenoj kompaniji, privatizacija putem Berze predstavlja najtransparentniji i najefikasniji način prodaje državne imovine.

Navode da bi se bez berze taj proces odvijao neposrednom pogodbom ili drugim metodama prodaje, koje bi ostavile širok prostor za razne opravdane i neopravdane špekulacije i sumnje.

Također, ističu da ukoliko postoji više zainteresovanih strana za određeni paket dionica koje država nudi, privatizacija putem Berze državi garantuje i najbolju prodajnu cijenu, opet za razliku od metode neposredne pogodbe ili metode prodaje putem zatvorenih ponuda (koverti).

Iz Berze tvrde da prilikom određivanja vrijednosti po kojoj će paketi dionica u vlasništvu države biti ponuđeni tržištu, Agencija za privatizaciju FBiH ne uzima u obzir samo tržišnu cijenu nego vrši cjelovitu analizu imovine, zaduženosti i potencijale predmetne kompanije, kao i činjenicu da investitor odjednom dobija značajan paket dionica i vlasništva u kompaniji.

Naglašavaju da u tom kontekstu tržišna cijena nije instrument kojim se obezvređuje, nego naprotiv, instrument kojim se čuva vrijednost državne imovine, tj. donje granice ispod koje se ne može ići, jer u Pravilniku o postupku prodaje državnog kapitala na Berzi jasno stoji da cijena ne smije biti ispod prosječne cijene od posljednjih 10 dana trgovine.

Osim toga, navode da shodno transparentnosti berzanskog sistema trgovanja kupaca može biti više, što omogućava postizanje najbolje moguće cijene, odnosno ako se privatizacija vrši putem berze cijena dionica određene kompanije može biti samo veća, ili jednaka tržišnoj.

Potcrtali su da je uloga berze u tom procesu da bude čuvar te cijene i čuvar vrijednosti državne imovine na način da bude onemogućeno sklapanje transakcija, kao i bilo kakva trgovina, ispod utvrđene donje granice cijene za određeni paket dionica, a tu granicu utvrđuju ponuda i potražnja na berzanskom sistemu, uspostavljena od prodavaca (vlasnika) koji prodaju svoje dionice i kupaca koji su spremni kupiti dionice.

– Nadalje, želimo podsjetiti javnost da je Vlada FBIH ta koja donosi odluku o privatizaciji manjinskih državnih udjela u kompanijama, te da je Vlada FBiH takvu odluku već donijela. Zadovoljni smo činjenicom da je također donijela i odluku da to učini putem berzanskog sistema trgovanja, jer je taj način prepoznala kao transparentniji za javnost i najsigurniji za fer cijenu od drugih načina.

Back To Top