skip to Main Content

Sase Logo

 

U junu 2016. godine na Sarajevskoj berzi-burzi ostvaren je ukupan promet od 41.217.128,45 KM, što čini 32,85 % od ukupnog prometa koji je ostvaren na BH berzama. U sklopu 671 transakcije prometovano je 4.540.981 vrijednosni papir.

Koristeći  infrastrukturu Sarajevske berze – burze, u mjesecu junu, održana je 44. emisija trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine. Metodom višestrukih cijena ukupno je upisano 2.000 vrijednosnih papira, čime je za emitenta prikupljeno 20.000.275,51 KM.

Na Kotaciji privrednih društava ostvaren je promet dionicama emitenta “Bosnalijek” d.d. Sarajevo u iznosu od 188.041,86 KM što čini 1,01 % od ukupno ostvarenog  redovnog prometa. Zvanični kurs emitenta iznosi 12,00 KM , što predstavlja porast od 1,18 % u odnosu na prethodni mjesec. Na ovom segmentu tržišta prometovano je ukupno 15.008 dionica.

Na Kotaciji fondova, promet ostvaren u junu iznosio je 4.156.713,86 KM ili 22,42 % od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Najveći promet na Kotaciji fondova ostvaren je dionicama  ZIF “CROBIH Fond” d.d. Mostar u iznosu od 2.746.414,00 KM, i mjesečnim porastom kursa od 9,76 %. Na drugom mjestu po prometu nalazi se ZIF “Bosfin” d.d. Sarajevo sa ostvarenim prometom od 1.378.150,39 KM, i mjesečnim padom kursa od 1,01 %. Dionicama ZIF “BIG Investiciona grupa” d.d. Sarajevo trgovano je u obimu od 21.494,71 KM, i sa padom vrijednosti dionica 9,09 % u odnosu na predhodni mjesec. Na ovom segmentu tržišta prometovano je ukupno 981.889 dionica.

Na Kotaciji obveznica, promet ostvaren u junu iznosio 4.498.043,87 KM ili 24,26 % od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Na ovom segmentu tržišta u sklopu 125 transakcija prometovano je 2.059.484 obveznice.

Promet na Slobodnom tržištu- ST1 iznosio je 3.487.833,15 KM ili 18,81 % od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Najveći promet ostvaren je sa dionicama emitenta “Fabrika duhana Sarajevo ” d.d. Sarajevo u iznosu od 1.819.372,79 KM. Na drugom mjestu po ostvarenom prometu nalazi se emitent BH “Telecom” d.d. Sarajevo sa iznosom od 892.065,04 KM. Treće i četvrto mjesto zauzimaju “Pobjeda “d.d. Tešanj sa prometom od 337.919,30 KM, te “Sarajevo osiguranje” d.d. Sarajevo sa ostvarenim prometom u iznosu od 270.836,93 KM.

Promet na Slobodnom tržištu- ST2 iznosio je 6.161.182,69 KM ili 33,24 % od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Najveći promet ostvaren je sa dionicama emitenta “Šumaprojekt “d.d. Sarajevo u iznosu od 3.616.250,67 KM. Na drugom mjestu po ostvarenom prometu nalazi se emitent  “Igman” d.d. Konjic sa iznosom od 1.200.500,00 KM. Treće i četvrto mjesto zauzimaju “Bamcard” d.d.Sarajevo sa prometom od 975.700,00 KM, te emitent “Unis Ginex” d.d. Goražde sa ostvarenim prometom u iznosu od 80.366,50 KM.

Promet na Slobodnom tržištu- ST3 iznosio je 45.209,50 KM; u sklopu 4 transakcije prometovano je 452.095 dionica. Najveći promet ostvaren je sa dionicama emitenta “Soko zrakoplovstvo” d.d. Mostar u iznosu od 45.109,50 KM

Na Tržištu za emitente u stečaju trgovalo se u ukupnom iznosu od 580,50 KM.

Kod indeksa investicijskih fondova BIFX-a, u mjesecu junu, zabilježen je pad vrijednosti od 5,15%. Pala je i vrijednost indeksa Primarnog Slobodnog tržišta SASX-30 za 0,48 % u odnosu na prethodni mjesec. Vrijednost indeksa SASX-10 pala je za 1,28 % u odnosu na prethodni mjesec.

U junu 2016. godine najveći promet ostvaren je od strane člana Berze „SEE Investment Solutions” d.o.o. Sarajevo u iznosu od 25.724.368,89 KM. Slijede „VGT Broker” d.o.o. Visoko sa 19 602.716,24 KM i „AW Broker” d.o.o. Sarajevo sa 19.211.933,09 KM. Prvo mjesto po broju zaključenih transakcija na tržištu SASE zauzima “Unibroker” d.o.o. Sarajevo sa 330 zaključenih transakcija, nakon čega slijede „AW Broker” d.o.o. Sarajevo sa 299 sklopljenih transakcija, te „Raiffeisen Bank” d.d. Bosna i Hercegovina  sa 127 transakcija.

Screenshot_2

Screenshot_3

Screenshot_4

Screenshot_5

Screenshot_6

Screenshot_7

Screenshot_8

Vijesti sa tržišta kapitala

 

Vijesti koje su obilježile protekli mjesec na tržištu kapitala FBiH:

 

  • Održana je 44. emisija trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine; ukupno je upisano 2.000 trezorskih zapisa, čime je za emitenta prikupljeno 000.275,51 KM.
  • Na berzansko tržište – Kotaciju SASE, uvršteni su vrijednosni papiri – trezorski zapisi Federacije BiH oznake: FBIHT46
  • Vrijednosni papiri emitenta Metalno d.d. Zenica (simbol: METZRK2) prebačeni su na subsegment Slobodnog tržišta za emitente u postupku stečaja, budući da je otvoren stečajni postupak nad navedenim društvom (“Sl. novine Federacije BiH”, broj: 48/16).
  • Komisija za  vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 482. sjednici donijela je Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva Dioničko društvo Rudarski  Institut Tuzla (ciljno društvo) licu Pirić Eldaru iz Tuzle i licima u zajedničkom djelovanju, i to: Lejla Pirić iz Tuzle, Amira Okanović iz Tuzle i Hasan Okanović iz Tuzle. (Sl. novine FBiH br. 44/16).
  • Komisija za VP sjednici održanoj dana 02.06.2016. godine, je donijela RJEŠENJE kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva Dioničko društvo za proizvodnjui obradu duhana “Duhan” Gradačac (ciljno društvo) licima Omeragić Fedžadu iz Gradačca i Omeragić Behrudinu iz Gradačca (ponuditelji) (Sl. novine FBiH br. 44/16).

 

KORPORATIVNI KALENDAR ZA JULI 2016. GODINE

 

Emitent Datum Skupštine Dnevni red
“IP Svjetlost” d.d. Sarajevo 01.07.2016. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2015. godinu, koji uključuje izvještaj revizora, nadzornog odbora I odbora za reviziju,

Izbor vanjskog revizora za 2016. godinu,

Odluka o pokriću gubitka iz 2015. godine

 

“Uniqa osiguranje” d.d. Sarajevo

01.07.2016. Odluka o razrješenju Nadzornog odbora,

Odluka o imenovanju Nadzornog odbora

 

“Zovko osiguranje” d.d. Žepče

05.07.2016. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2015. godinu, koji uključuje izvještaj revizora, nadzornog odbora I odbora za reviziju,

Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2016. godinu

 

“Euroherc osiguranje” d.d. Sarajevo

06.07.2016. Izbor radnih tijela Skupštine,

Odluka o isplati dividende iz dobiti zadržane od ranijih godina

 

“Tempo Vranica” d.d. Mostar

06.07.2016. Usvajanje Statuta,

Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2015. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, izvještaj nadzornog odbora I odbora za reviziju

Odluka o rasporedu dobiti iz 2015. godine

Usvajanje Plana za 2016. godinu

Razrješenje člana Nadzornog odbora

Imenovanje člana Nadzornog odbora

Odluka o izboru vanjskog revizora za 2016. godinu

Odluka o razrješenju Odbora za reviziju

Odluka o imenovanju Odbora za reviziju

 

“Globus konfekcija” d.d. Kiseljak

06.07.2016. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2015. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, izvještaj nadzornog odbora I odbora za reviziju,

Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta

 

DUF “Šib-ar invest” d.d. Sarajevo

07.07.2016. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2015. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj I izvještaj revizora, Nadzornog odbora I odbora za reviziju

Odluka o rasporedu dobiti iz 2015. godine

Izbor vanjskog revizora za 2016. godinu

Odluka o izmjeni elemenata ugovora sa Nadzornim odborom

Odluka o izmjeni elemenata ugovora sa odborom za reviziju

Odluka o promjeni sjedišta društva

Usvajanje novog teksta Statuta

 

 

 

 

“Bira” d.d. Bihać

 

 

 

 

09.07.2016.

 

Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2015. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora I odbora za reviziju

Odluka o pokriću gubitka iz 2015. godine

Plan poslovanja za 2016. godinu

Izbor i imenovanje članova odbora za reviziju

Izbor nezavisnog revizora za 2016. godinu

Razrješenje i imenovanje članova Nadzornog odbora

 

TRZ Hadžići d.d.

11.07.2016. Usvajanje godišnjeg seta izvještaja koji obuhvata

– finansijski izvještaj Društva za 2015. godinu,

– izvještaj vanjskog revizora za 2015. godinu,

– izvještaj Odbora za reviziju za 2015. godinu,

– izvještaj Nadzornog odbora za 2015. godinu,

Odluku o rasporedu dobiti za 2015. godinu

Razrješenje starog i izbor novog Odbora za reviziju pojedinačno

Izbor revizora za izradu revizorskog izvještaja za 2016. godinu

Izmjena Statuta TRZ Hadžići d.d.

Određivanje visine naknade članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

 

“Energoinvest dalekovodizgradnja” d.d. Sarajevo

12.07.2016. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2015. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora I odbora za reviziju

Odluka o pokriću gubitka iz 2015. godine

Izbor nezavisnog revizora za 2016. godinu

Izmjene i dopune Statuta

 

“Sarajevska pivara” d.d. Sarajevo

14.07.2016. Usvajanje izmjenjenog godišnjeg obračuna za 201 godinu

Usvajanje izmjenjenog godišnjeg obračuna za 2014 godinu

Odluka o načinu pokrića gubitka iz 2013. godine

Odluka o raspodjeli dobiti iz 2014 godine

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2015. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora I odbora za reviziju

Odluka o rasporedu dobiti iz 2015 godine

Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2016 godinu

 

“City park” d.d. Sarajevo

14.07.2016. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2015. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj I izvještaj revizora, Nadzornog odbora I odbora za reviziju,

Odluka o dopuni djelatnosti,

Usvajanje novog Statuta

 

“Sartrans” d.d. Sarajevo

14.07.2016. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2015. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, Nadzornog odbora I odbora za reviziju

Razrješenje članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata

Izbor članova Nadzornog odbora

Davanje ovlaštenja Nadzornom odboru da izvrši izbor vanjskog revizora za 2016 godinu

Davanje ovlaštenja Nadzornom odboru da izvrši izbor članova odbora za reviziju

 

“Promet mehanika” d.d. Orašje

15.07.2016. Izbor članova Nadzornog odbora,

Odluka o promjeni oblika društva,

Odluka o davanju ovlasti direktoru u procesu promjene oblika društva

 

“Sarajevska pivara“ d.d. Sarajevo (prva vanredna)

15.07.2016. Donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine i dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine,

Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala emisijom novih dionica putem javne ponude,

Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta.

 

“Magros Veletrgovina“ d.d. Sarajevo

16.07.2016. Donošenje odluke o zalaganju,

Donošenje odluke o finansijskom zaduženju,

Donošenje odluke o potpisivanju ugovora sa finansijerom

 

“Medikomerc” d.d. Sarajevo

18.07.2016. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2015. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj I izvještaj revizora, nadzornog odbora I odbora za reviziju

Odluka o raspodjeli dobiti iz 2015. godine

Izbor vanjskog revizora za 2016. godinu

Izmjene i dopune Statuta

 

JKP “Vodovod i kanalizacija” d.d. Konjic

18.07.2016. Usvajanje zapisnika sa redovne 16. Skupštine dioničara održane 4.6.2015. godine

Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja društva za 2015. godinu, sa izvještajem revizora, Odbora za reviziju i izvještaja o radu Nadzornog odbora

Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja Društva za 2016.g.

Glasanje o povjerenju članova Nadzornog odbora društva

Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata

Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju

Donošenje odluke o osnovnim elementima za zaključivanje ugovora sa članovima Odbora za reviziju

Donošenje odluke o usvajanju Statuta društva

 

“Aluminij” d.d. Mostar

18.07.2016. Razrješenje Nadzornog odbora,

Imenovanje Nadzornog odbora

Razrješenje odbora za reviziju

Imenovanje odbora za reviziju

Potvrda odluka Nadzornog odbora, odbora za reviziju i skupštine

 

“Riba Neretva” d.d. Konjic

18.07.2016. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2014. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj I izvještaj revizora, nadzornog odbora I odbora za reviziju

Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2015. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj I izvještaj revizora, Nadzornog odbora I odbora za reviziju

Usvajanje usklađenog Statuta

 

“Unis Ginex” d.d. Goražde

20.07.2016. Izbor radnih tijela skupštine,

Izmjene i dopune Statuta

 

“ZRAK“ d.d. Sarajevo

20.07.2016. Usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2015.godinu, koji uključuje Finansijske izvještaje (Bilans stanja i Bilans uspjeha), Izvještaj vanjskog revizora za 2015. g. i izvještaj Odbora za reviziju

Usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2015.g.

Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala

Donošenje odluke o drugoj emisiji dionica zatvorenom ponudom

Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora zbog podnošenja ostavke

Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora

Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata

Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju

Donošenje odluke o visini naknade za rad u Odboru za reviziju

Donošenje odluke o nastavku rada Društva

Donošenje odluke o davanju ovlaštenja Nadzornog odbora za izbor vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2016.g.

 

“Željezara Ilijaš” d.d. Ilijaš

21.07.2016. Donošenj odluke o smanjenju osnovnog kapitala,

Doošenje odluke o izmjenama Statuta

 

“Institut za hidrotehniku” d.d. Sarajevo

23.07.2016. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine

Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2015. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj I izvještaj revizora, Nadzornog odbora I odbora za reviziju

Usvajanje prečišćenog teksta Statuta

Donošenje odluke o imenovanju člana odbora za reviziju

 

“Sana” d.d. Ključ

26.07.2016. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2015. godinu sa izvještajem direktora,

Usvajanje izvještaja vanjskog revizora i Nadzornog odbora

Odluka o pokriću gubitka za 2015. godinu

 

“BNT TMiH” d.d. Novi Travnik

29.07.2016. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2015. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj I izvještaj revizora, nadzornog odbora I odbora za reviziju

Plan sanacije društva za 2016. godinu

Izbor vanjskog revizora za 2016. godinu

Back To Top