skip to Main Content

U Izvještaju Savjetu ministara BiH o slobodi govora i stanju medijskih sloboda u BiH Ministarstvo je navelo da je potrebno izraditi analizu opravdanosti uvođenja novih krivičnih djela zbog efikasnije zaštite novinara na radnim zadacima i evidentiranje takvih krivičnih djela prema novinarima.

Preporuke Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine su pozitivan znak kad je riječ o medijskim slobodama i zaštiti novinara, kaže se u zajedničkom saopštenju za javnost Klub novinara Banjaluka i Udruženja „BH novinari“.

Kako se navodi, u toku je i kampanja Kluba novinara Banjaluka za izmjene Krivičnog zakona RS, kojim bi napad na novinara na radnom zadatku bio tretiran kao napad na službeno lice. Saradnja sa institucijama je neophodna kako bi novinari mogli da obavljaju svoj posao bez straha. Posljednjih godina novinari, snimatelji i fotoreporteri na terenu često su meta verbalnih, ali i fizičkih napada na koje su ova udruženja reagovala i tražila adekvatnu reakciju nadležnih institucija.

Back To Top