skip to Main Content

 

–  Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i Adis Pobrić, ovlašteni predstavnik firme KING ICT potpisali su juče u Sarajevu ugovor o realizaciji projekta „Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge“.

Ovo je sedmi projekat iz oblasti reforme javne uprave čija je realizacija počela u ovoj godini.

„Uvođenje elektronskih servisa i primjena istih olakšat će svakodnevni život građanima i poslovnim subjektima, ali i zaposlenima u javnoj upravi.  Potpuna implementacija projekta dovest će do toga da će građani i pravna lica moći da podnose elektronski zahtjeve za ostvarivanje usluga koje pruža Institut za mjeriteljstvo BiH, odnosno da dodaju elektronske priloge, da izvrše elektronsko plaćanje, da dobiju termin za realizaciju usluge, da dobiju informaciju o statusu predmeta, i da dobiju tražene certifikate, rješenja i sl. elektronski“, izjavio je Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave.

On je dodao da se usluga za nivo Federacije BiH odnosi na oblasti premjera i katastra nekretnina (izdavanje kopije plana, prepis posjedovnog lista i zahtjev za cijepanje parcela) Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

„Na nivou Republike Srpske radi se o elektronskoj usluzi dobivanja digitalizovanog zemljišnoknjižnog uloška. Za nivo Brčko distrikta BiH riječ je o elektronskoj usluzi zapošljavanja u javnoj upravi BD BiH, odnosno usluzi za građane koji žele da se prijave na konkurs za popunjavanje radnog mjesta u javnoj upravi BD BiH“, rekao je koordinator za reformu javne uprave. Prema njegovim riječima, implementacijom ovih pilot online usluga građani i poslovni subekti će imati direktne koristi od projekta, jer će im te usluge biti dostupne u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta, nezavisno o polu, dobi, obrazovanju i sl.

Back To Top