skip to Main Content

Sarajevska Pivara

Sarajevska Pivara d.d. jedna je od deset kompanija u našoj zemlji koja učestvuje u projektu „Nacionalni program čistije proizvodnje (National Cleaner Production Programme – NCPP) u Bosni i Hercegovini“. Cilj projekta je unaprijeđenje efikasnosti korištenja prirodnih resursa i poboljšanje okolišnih rezultata kompanija u našoj zemlji. Pogone Sarajevske pivare posjetili su domaći stručnjaci i članovi Međunarodnog konzorcija koji su napravili prvu analizu proizvodnog procesa Sarajevske pivare.

Fotografija2

„U Sarajevskoj pivari stalno radimo na uštedi resursa i energije i poboljšanju mjera koje vode ka čistijoj proizvodnji. Učešće u ovom projektu je za nas zaista značajno, jer ćemo u saradnji s domaćim stručnjacima napraviti detaljnu analizu proizvodnog procesa te provesti mjere koje će dovesti do smanjenja emisije štetnih gasova, efikasnijeg korištenja prirodnih resursa, poboljšanja dobrobiti uposlenika i lokalnih zajednica te povećanja produktivnosti,“ rekao je izvršni direktor Sarajevske pivare d.d. za proizvodnju, kontrolu kvaliteta, održavanje i energetiku Ernin Ališić.

Projekt implementira Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO) uz finansijsku podršku Vlade Republike Slovenije, a njegovo provođenje podržalo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Ovaj projekat doprinijet će održivom industrijskom razvoju u BiH, te povećanju zapošljavanja i prihoda kroz implementaciju praksi i politika „Efikasnog korištenja resursa i čistije proizvodnje“ (Resource Efficient and Cleaner Production – RECP).

Back To Top