skip to Main Content

Senad Redžić

Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE) i NLB Banka d.d., Sarajevo, potvrdili su svoje partnerstvo kako bi poboljšali pristup stambenom kreditiranju za domaćinstva u Bosni i Hercegovini, putem novog kredita od 5 miliona EUR, obezbjeđenog od strane EFSE-a.

NLB Banka je jedna od rijetkih banaka u zemlji koja nudi fiksnu kamatnu stopu na stambene kredite, a koji su sve više u potražnji. Dugoročni stambeni kredit s rokom do 10 godina će omogućiti svim građanima, a posebno domaćinstvima s nižim prihodima i mlađoj populaciji da investiraju u vlastiti stambeni prostor po povoljnim uslovima.

“Od 2008. godine, NLB Banka u Sarajevu se pokazala kao veoma uspješan partner i kreditna instutucija koja omogućava finansiranje mikro, malih i srednjih preduzeća. Sa zadovoljstvom proširujemo naše partnerstvo kako bi omogućili pristup povoljnim finansijskim sredstvima domaćinstvima sa nižim primanjima koja žele riješiti svoje stambeno pitanje,“ izjavila je Monika Beck, predsjedavajuća Odbora direktora EFSE-a.

“Već godinama uspješno sarađujemo s EFSE-om u cilju pružanja najboljih kreditnih linija za mikro, mala i srednja preduzeća. Novi kredit s EFSE-om naglašava snagu naše saradnje, kao i činjenicu da dijelimo iste ciljeve u pružanju podrške ekonomiji naše zemlje. Ponosni smo da stanovništvu možemo ponuditi stambene kredite s fiksnom kamatnom stopom koji jamče dugoročnu stabilnost u otplati, a što je posebno važno domaćinstvima sa nižim primanjima, kao i mađoj populaciji”, naglasio je Senad Redžić, direktor NLB Banke d.d., Sarajevo.

(Poslovne novine)

Back To Top