skip to Main Content

Sase Logo

Dana 21.08.2017. godine Sarajevska berza – burza počinje sa kalkulacijom i objavom svog novog indeksa – SASX-Fundamentals (skraćeno: SASX-FN). Funkcija svakog indeksa vrijednosnih papira je da služi kao zbirni pokazatelj kretanja cijena dionica (ili drugih vrijednosnih papira) određene grupe emitenata.

Kod SASX-FN, posmatrana grupa emitenata je prvih 15 kompanija sa tržišta Sarajevske berze mjereno po ostvarenoj dobiti od poslovnih aktivnosti, shodno posljednjem godišnjem finansijskom izvještaju. Pri tome se izuzimaju dionice investicionih fondova, banaka, osiguravajućih društava, emitenata u stečaju kao i emitenata čije sjedište nije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

SASX-FN je prvi indeks na SASE gdje se uticaj / težina pojedinog emitenta na ukupno kretanje indeksa (=ponder) ne određuje tržišnom vrijednošću te kompanije (tržišnom kapitalizacijom), nego određenim pokazateljima iz finansijskih izvještaja emitenata (fundamentalnim pokazateljima). Svi dosadašnji indeksi SASE su spadali u red onih ponderisanih tržišnom kapitalizacijom (BIFX, SASX-10 i SASX-BBI) ili jednako-ponderisanim (SASX-30).

Iako su indeksi ponderisani tržišnom kapitalizacijom dominantni na svjetskim tržištima, oni nisu bez svojih kritičara. Osnovni argument kritike jeste činjenica da se kod ponderisanja tržišnom kapitalizacjiom (koja je proizvod tržišne cijene i broja emitovanih dionica jednog emitenta) uticaj precjenjenih dionica u indeksu dodatno naglašava, dok se uticaj podcjenjenih dionica dodatno smanjuje. Implicitno uvjerenje ovih kritičara jeste da tržišna cijena ne sadrži sve informacije o poslovanju (kvaliteti) jedne kompanije. Predmetno odstupanje je naročito izraženo na tržištima u razvoju. Zbog toga su se od 2005. godine počeli pojavljivati indeksi ponderisani različitim fundamentalnim pokazateljima – neto dobiti, poslovnoj dobiti, profitnoj margini, povratu na kapital i sl. Fokusiranjem na fundamentalne pokazatelje se prekida pretjeran uticaj tržišne cijene na učešće određenog emitenta na kretanje cjelokupnog indeksa, čime se dolazi do potencijalno boljeg performansa kod ove vrste indeksa za investitore. Detalji o indeksu su dostupni u Metodologiji indeksa SASX-FN

Početak kalkulacije i objave SASX-FN je ponedeljak, 21.08.2017. godine.

Prvobitni sastav indeksa sa odgovarajućim učešćem pojedinačnih emitenata je naveden u slijedećoj tabeli:

 

Emitent Simbol Učešće emitenta (%)
BH Telecom d.d. Sarajevo BHTSR 6,47%
Tvornica Cementa Kakanj d.d. Kakanj TCMKR 9,54%
Bosnalijek d.d. Sarajevo BSNLR 3,64%
RMU Banovići d.d. Banovići RMUBR 0,61%
Igman d.d. Konjic IGKCRK3 13,16%
Unis Ginex d.d. Goražde GINXR 14,79%
JP EP BiH d.d. Sarajevo JPESR 0,40%
Magros Veletrgovina d.d. Sarajevo MGVSR 10,61%
PRETIS d.d. Vogošća UNPRRK1 1,99%
MANN+HUMMEL BA d.d.Tešanj UNFTRK2 5,38%
PREVENT FAD d.d. Jelah-Tešanj FADJRK3 7,98%
Klas d.d. Sarajevo KLASR 6,38%
JP EP HZHB d.d. Mostar JPEMR 0,23%
Unigradnja d.d. Sarajevo UGRDRK3 14,92%
Vispak d.d. Visoko VSPKR 3,91%

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top