skip to Main Content

Vlada Federacije BiH je na  hitnoj, telefonski održanoj sjednici dala prethodnu saglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora UNIS-Group d.o.o. Ilidža, prije isteka mandata na koji su imenovani. Također, dala je prethodnu saglasnost za imenovanje Enesa Bikodušića, Amera Salihovića i Mirze Emirhafizovića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.

Federalna vlada donijela je i Odluku o sazivanju vanredne Skupštine privrednog društva UNIS-Group d.o.o. Ilidža za 25.8.2017. godine, ta je za učešće u radu i odlučivanju na ovoj skupštini opunomoćila Stipu Buljana

Back To Top