skip to Main Content

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, kao član Fiskalnog vijeća, nije potpisao Pismo namjere prema Međunarodnom monetarnom fondu za odobravanje Proširenog aranžmana, jer se u okviru svog mandata i programu rada Vlade obavezao da će provoditi ekonomske reforme usmjerene na ekonomski oporavak zemlje i njenu dugoročnu stabilnost.

U skladu s tim predviđene su i plebiscitarno prihvaćene sve reforme navedene u Reformskoj agendi i Akcionom planu za njenu sprovedbu. One, između ostalih, podrazumijevaju i prilagodbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), odluku o sistemu Mehanizma koordinacije i usaglašavanje brojnih drugih strategija na državnom nivou.

Sve su ovo aktivnosti koje imaju za cilj ubrzanje puta Bosne i Hercegovine ka evroatlantskim integracijama.

Činjenica je da se naša zemlja trenutno suočava sa zastojem u ovim procesima i da je put BiH ka EU usporen. Svima je poznato da su sredstva Međunarodnog monetarnog fonda namijenjena za proces strukturnog prilagođavanja, odnosno za provođenje nužno potrebnih socijalnih i ekonomskih reformi na koje su se obavezali svi nivoi vlasti u BiH. Ocjenjujući da su ti započeti pozitivni procesi zaustavljeni, federalni premijer Fadil Novalić nije mogao potpisati Pismo namjere.

Premijer Novalić posebno naglašava da je aranžman sa MMF-om od velike važnosti, jer je koncipiran kao podrška Reformskoj agendi koja je dogovorena sa Evropskom unijom. Ističe da njegova važnost nije samo u finansijskim sredstvima, već i u tehničkoj pomoći u provođenju reformi, naglašavajući značaj koji ovaj aranžman ima kod drugih međunarodnih finansijskih institucija i potencijalnih investitora.

Uz nadu i vjeru da će ovaj proces uskoro biti nastavljen i da će BiH krenuti planiranim putem, premijer Novalić naglašava da je Budžet Federacije BiH likvidan i da će nesmetano biti servisirane sve zakonske obaveze koje ima Vlada Federacije BiH.

 

 

Back To Top