skip to Main Content

 

U proteklom periodu imali smo niz aktivnih sastanaka sa predstavnicima MMF-a  na kojima smo usaglašavali Pismo namjere. Velikim zalaganjem šefaMisije  MMF-a Nadeema Ilahija, rezidentnog predstavnika MMF-a u BiH Franciska Parodija i članova njihovog tima,  otvorena je  mogućnost Bosni i Hercegovini da dobije vrlo povoljan aranžman koji se odobrava samo onim državama koje su spremne provesti duboke strukturne reforme, otkloniti uzroke fiskalne nestabilnosti i realizirati projekte koji garantuju održivi ekonomski razvoj i socijalnu sigurnost. To, slučaju Bosne i Hercegovine prije svega znači provedbu Reformske agende i dalji put ka evropskim integracijama.

Usvajanjem Ekonomske reformske agende iskazali smo odgovornost i  obavezali smo se na izvršavanje ciljeva definisanih u novom pristupu Evropskoj uniji i na ispunjavanje strukturalnih reformi kako bi se održala makroekonomska stabilnost, poboljšalo poslovno okruženje, privukle investicije i otvorila nova radna mjesta. Zbog toga, novi aranžman sa MMF-om treba predstavljati istinsku podršku ekonomskim reformama i EU integracijama. To su ključni uslovi za dobijanje novca od svjetskih finansijskih institucija.

S obzirom da je, u posljednje vrijeme, blokirano usvajanje brojnih  dokumenata, strategija i politika koji predstavljaju  ključne uvjete koje BiH treba da ispuni na putu evropskih integracija i ekonomskog rasta, poput: Protokola o prilagodbi SSP-a, finalizacije mehanizma koordinacije, strategijā i zakonā iz oblasti transporta, energetike, okoliša i poljoprivrede, zbog čega BiH na godišnjem nivou gubi više od 100 miliona eura  grant sredstava, i uzrokuje ciljani zastoj u provedbi Reformske agende, predsjedavajući Vijeća Ministara je odlučio da u ovome trenutku ne potpiše Pismo namjere jer bi to bilo u suprotnosti sa programom rada i prioritetima djelovanja Vijeća ministara, koji EU integracije i ekonomski razvoj  definiraju kao najvažnije ciljeve rada BH institucija.

Istovremeno, predsjedavajući Vijeća Ministara, još jednom želi ukazati na činjenicu da selektivan i jednostran pristup u prihvatanju aranžmana, reformi ili strategija, ne može biti efikasan model za postizanje dogovora i daljeg evropskog i ekonomskog razvoja  BiH.

Obaveze i rokovi koji stoje pred BiH su jasni: prihvatiti adaptaciju SSP-a i finalizirati mehanizam koordinacije i time odblokirati evropski put, a samim tim i sve druge procese koji će omogućiti nesmetanu dinamiku usvajanja kreditnih aranžmana, strategija i politika, te omogućiti više investicija i povlačenje fondova Evropske unije. Sve drugo bi značilo blokadu evropskog puta Bosne i Hercegovine.

Zbog toga, predsjedavajući Vijeća Ministara smatra da prednost u narednim danima treba dati dijalogu i poziva na maksimalnu ozbiljnost i odgovornost kako bi nastavili EU put i ekonomski razvoj BiH ,  posebno imajući u vidu 18.juli 2016.godine kada bi Vijeće za vanjske poslove Evropske unije trebalo donijeti zaključak o izradi pozitivnog mišljenja u vezi sa aplikacijom i naložiti pripremu Upitnika,  čime bi bila otvorena nova EU perspektiva za BiH.

Zbog toga,  predsjedavajući Vijeća Ministara BiH, očekuje da će svi akteri u BiH u narednim danima pokazati odgovornost prema svim, već pripremljenim i od strane Vijeća ministara BiH usvojenim dokumentima koji su, još uvijek, očito iz političkih, a ne stručnih razloga,  na čekanju.

 

Back To Top