skip to Main Content

 

Glavni odbor Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu razmatrao je, između ostalog, Prednacrt zakona o šumama iz januara ove godine.

Ovaj sindikat pozdravio je inicijativu i nastojanje predlagača da se, nakon pet godina zakonskog vakuuma u Federaciji BiH (FBiH), donese Zakon o šumama.

Stav Sindikata je da, u postupku donošenja ovog bitnog zakona, trebaju ravnopravno učestvovati sve zainteresirane strane. Osnovni cilj zakona treba biti očuvanje šume i šumskog zemljišta te jačanje ekološke, ekonomske i socijalne funkcije šume.

S tim u vezi, Sindikat smatra da se na Nacrtu zakona o šumama treba još intenzivnije raditi te saslušati sve aktere, kako bi zakon ostvario svrhu svog donošenja.

Sindikat, osim na visoke naknade i namete utvrđene za šumsko-privredna društva, posebno ukazuje na odredbu člana 95. Prednacrta zakona o šumama, koja je nepovoljna za radnike u šumsko-privrednim društvima, jer se njome, prema etatu, utvrđuje broj zaposlenih u narednih tri, odnosno pet godina.

Prijedloge, primjedbe i sugestije na Prednacrt zakona o šumama utvrđene na sjednici, Glavni odbora Sindikata uputit će Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Sindikat će i dalje pratiti sve u vezi Zakona o šumama te štititi prava radnika i boriti se za očuvanje radnih mjesta u šumsko-privrednim društvima, saopćeno je iz Saveza samostalnih sindikata BiH.

Back To Top