skip to Main Content

 

Na sastanku premijera Federacije BiH Fadila Novalića sa delegacijom Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA, koju je predvodio direktor Gordan Milinić dogovoren je niz zajedničkih aktivnosti Vlade Federacije BiH i FIPA na privlačenju stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu u cilju smanjenja broja nezaposlenih i povećanju  životnog standarda građana.

Vlada Federacije priprema sveobuhvatne reforme u oblasti poslovnog okruženja, koje će ubrzati našu administraciju u pružanju usluga stranim investitorima, ubrzati registracije preduzeća, izdavanje radnih i građevinskih dozvola i drugih dokumenata. Zakonski se reguliše sistem tzv. one-stop shop registracije preduzeća,  te rad privrednih društava i rad privrednih sudova.

Direktor Milinić je upoznao premijera o poslovnim planovima FIPA-e, o podršci koju Agenciji pruža Vijeće ministara BiH i strane ambasade u BiH, kao i o uspostavljenim kontaktima sa potencijalnim stranim investitorima koji su posjetili FIPA-u i koji su iskazali interes za ulaganjem u BiH.

U ime Vlade FBiH premijer Novalić je izrazio punu podršku naporima FIPA na uspostavljanju kontakata i pronalasku stranih investitora, te istakao potrebu zajedničkog rada i saradnje na ovim pitanjima.

Premijer Novalić je predstavio plan FBiH da u Rajlovcu i Hadžićima uspostavi bescarinske zone. Vlada takođe priprema i pregled investicionog potencijala  Federacije BiH, koji će biti od velike pomoći i FIPA u prezentiranju mogućnosti za investiranje stranim investitorima.

Posebnu pažnju  FIPA će posvetiti i iznalaženju partnera za  privatizacije kompanija „Bosnalijek“, „Aluminij“, „Sarajevo-osiguranje“, „Fabrika duvana Sarajevo“ i  „Energoinvest“.

Back To Top