skip to Main Content

 

Vlada FBiH dala je saglasnosti na Sporazum između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o provedbi Projekta lokalnog integrisanog razvoja i za njegovo potpisivanje ovlastila resornog federalnog ministra.

U cilju realizacije Projekta izgradnje poduzetničkih zona, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, na osnovu Odluke o usvajanju programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrdenih Budžetom Federacije BiH za 2016. godinu, želi osigurati saradnju s Razvojnim programom UN-a i delegacijom EU u BiH i zajedno raditi na unapređenju poslovnog okruženja i infrastrukture u Federaciji BiH.

Projekat lokalnog integriranog razvoja, uz finansijsku podršku Evropske unije prilika je za unapređenje postojećih finansijskih mehanizama (grant shema) za ciljnu podršku realizaciji razvojnih prioriteta na lokalnom nivou, što istovremeno doprinosi ostvarivanju razvojnih ciljeva Federacije BiH.

Razvojni program Ujedinjenih nacija je partner u ovom projektu. Grant shema, koja je predmet Sporazuma, obuhvata podršku jedinicama lokalne samouprave u unapređenju poslovne infrastrukture, gdje je to prepoznato kao potreba u njihovim strategijama razvoja i u skladu sa odgovarajućim strateškim prioritetima Federacije BiH. Sve ovo potiče ekonomski rast i zapošljavanje na lokalnom nivou.

Za realizaciju ove odluke u Budžetu Federacije BiH za 2016. godinu je osigurano milion KM, dok je 400.000 KM učešće UNDP-a.

Back To Top