skip to Main Content

CREDO Krajina Logo

 

Agencija za razvoj preduzeća Eda iz Banje Luke organizirala je  Treći ekonomski forum “O konkurentnosti – iz prave perspektive”, a odvijala se u nekoliko panel rasprava.

Prva panel rasprava, u okviru foruma, bavila se pitanjem “Šta je novo u pristupu konkurentnosti donio Credo projekt”, druga je nazvana “Izazovi i iskustva u radu sektorskih odbora”, predmet treće panel diskusije je “Iskustva i rezultati Razvojnog fonda, radionica s direktorima, vaučer i SES podrške”, a u posljednjem dijelu foruma govorilo se o kontinuitetu instrumenata i iskustava u novim projektima.

Marie Bergström iz Ambasade Švedske u BiH istakla je na otvaranju Foruma da Švedska u svojoj strategiji podrške BiH ima i razvoj preduzeća. U “Credo” projektima učestvuju osam godina, a dosad su uložili skoro deset miliona eura pri čemu se promoviraju transparentnost, kvaliteta i sigurna radna mjesta.

Direktor Agencije za razvoj preduzeća Eda Zdravko Miovčić rekao je da su kroz projekt “Credo Krajina”, odnosno kroz tri objavljena javna poziva za sufinansiranje projekata, preduzećima isplaćeni grantovi od ukupno 1.671.969 KM.

– Na osnovu tih sredstava, iz Razvojnog fonda projekta “Credo Krajina” kompanije su investirale u razvojne projekte još 6.034.571 KM. Putem podržanih projekata koja su preduzeća već realizirala, kao i onih čija je realizacija u toku, kroz grant sredstva podržane su ukupno 63 kompanije čime su od 2014. godine otvorena 482 nova radna mjesta u izvoznim preduzećima – kazao je Miovčić.

Na Forumu je bilo više od 60 sudionika među kojima predstavnici Ambasade Švedske, međunarodnih organizacija, Privredne komore Republike Srpske, Grada Banja Luka, načelnici općina s područja Krajine sa suradnicima, direktori vodećih industrijskih preduzeća i stručnjaci za ekonomski razvoj.

 

 

 

Izvor:FENA

Back To Top