skip to Main Content

Vlada Rs

 

Vlada Republike Srpske (RS) nije dobila prolaznu ocjenu od Glavne službe za reviziju javnog sektora tog bh. entiteta za rad u prošloj godini.

Planirane isplate iz budžeta RS-a lani su kasnile, pa iskazane kratkoročne obaveze na kraju 2015. (uključujući i obaveze za subvencije) nisu bile izmirene ni do 29. februara ove godine u najmanjem iznosu od 190.820.522 KM (od čega je 185.460.720 KM evidentirano, a najmanje 5.359.802 KM nije evidentirano).

Revizija je, dajući mišljenje s rezervom na Konsolidovani izvještaj za korisnike budžeta RS za 2015. te ukazujući na niz propusta u radu Vlade i ministarstva u prošloj godini, upozorila da pojedina ministarstva nisu mogla obezbijediti ni pouzdan podatak o iznosu neizmirenih obaveza iz ranijeg perioda.

Entitetska vlada je prekršila Zakon o budžetskom sistemu RS-a, dok su nabavke, vezane za realizaciju značajnih (po iznosu, po dugoročnosti i po suštinskom obuhvatu) prioritetnih projekata javnih ulaganja, otpočele i finansirane prije njihovog uvrštavanja u red prioritetnih projekata, čime je uspostavljena praksa da Vlada naknadno odlukama pokriva stvorene obaveze budžetskih korisnika za namjene za koje prethodno nisu osigurana raspoloživa sredstva utvrđena budžetom.

-Neizmirene obaveze iz ranijeg perioda nisu planirane na poziciji izdaci za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina najmanje u iznosu od 78.496.625 KM – precizirali su revizori navodeći da su neizmirene obaveze imali gotovi svi resori entitetske vlade.

Revizija je utvrdila i da je ukupan negativan finansijski rezultat budžeta u prošloj godini iznosio 178,9 miliona KM.

Osim toga, iznos od 23.809.427 KM odnosi se na stvarne rashode koji su iskazani kao rashodi obračunskog karaktera, ukazali su revizori.

Ponovo je skrenuta pažnja da uspostavljeni registar šteta od poplava 2014. ne sadrži sve grupe podataka kako je to propisano, već su uneseni samo podaci o štetama u domaćinstvu koje su nastale na dobrima u ličnoj svojini građana (stambene jedinice i oprema).

U proteklim godinama i značajan iznos novčanih sredstava privatizacije dat je u vidu pozajmica i zajmova (na osnovu odluka Vlade). Za pozajmice za koje nisu potpisani ugovori, odnosno nisu definisane osnovne odredbe pozajmljivanja, Vlada pojedinačnim odlukama prolongira rokove povrata sredstava.

Korištenje sredstava sa escrow računa u iznosu od 33 miliona KM, za izmirenje dospjelih budžetskih obaveza, nije odobrila Narodna skupština RS-a.

S 31. decembrom 2015. godine postoji obaveza povrata sredstava na escrow račune (račun posebnih nemjena) u ukupnom iznosu od 85,13 miliona KM.

Revizori su skrenuli pažnju i na nepravilnosti u projektu “Andrićgrad“ Višegrad, za koji Vlada RS-a nije donijela odluku o utvrđivanju statusa pravnog subjekta od posebnog značaja za RS, već se koncesionar, preduzeće “Lotika“ Emira Kusturice može upisati kao vlasnik objekata koji se izgrade u obuhvatu koncesionog područja.

Uz to, definisano je da je koncedent (RS) saglasan da bez njegovog posebnog pitanja i saglasnosti koncesionar može pravnim poslom prenijeti na treća lica pravo vlasništva i/ili pravo posjeda na objektima koje izgradi u okviru realizacije “Projekta izgradnje naselja Andrićgrad u općini Višegrad“.

Mišljenja su i da je prisutan rizik od gubitka ulaganja usljed tekućeg poslovanja firme “Andrićgrad“ d.o.o.

Naime, preduzeće “Andrićgrad“ d.o.o. Višegrad je u finansijskim izvještajima za 2015. iskazalo neto gubitak obračunskog perioda od 680.300 KM.

Revizorima nisu predočeni kompletni finansijski izvještaji, a uprava “Andrićgrada“ zaključno s završetkom ove revizije nije za 2015. godinu izvijestila o gubicima u poslovanju, poslovima koji su doveli do takvog stanja i o namjeravanoj poslovnoj politici, koji se odnose na vođenje poslova.

Plan poslovanja za 2016. nije usvojen, što je s obzirom da dospijevaju obaveze za otplatu kredita od IRBRS-a od izuzetnog značaja kako za 2Andrićgrad“ d.o.o. tako i za strateški republički Projekt “Andrićgrad“.

-Manjinski akcionar (ispred Republike Srpske) nije postupao u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, čime nije na adekvatan način, u smislu poštovanja minimalnih zakonskih odredbi, zaštićen interes Republike Srpske u pogledu značajnih ulaganja u projekt izgradnje naselja Andrićgrad preko preduzeća “Andrićgrad“ d.o.o. – upozorila je Glavna služba za revizju javnog sektora RS-a.

 

 

Izvor:FENA

Back To Top