skip to Main Content

PITANJE: U javnom preduzeću koje je organizovano kao dioničko društvo, sedmično radno vrijeme raspoređeno je na pet radnih dana od ponedjeljka do petka. Međutim, u okviru svojih djelatnosti obavljaju se poslovi koji zahtijevaju rad u dane sedmičnog odmora (subota i nedjelja). Nakon donošenja odluke direktora o rasporedu zaposlenika za rad u dane vikenda, da li je dovoljno obezbijediti da zaposlenik koristi te dane u toku naredne sedmice ili je pored korištenja tih dana, neophodno platiti i određeni iznos zbog rada u dane sedmičnog odmora (subota i nedjelja)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top