skip to Main Content

PITANJE: Molimo za pojašnjenje člana 22. stav 4. Zakona o radu, a u vezi sa članom 23. tačka g., da li ugovor o radu na određeno vrijeme može „prerasti“ u ugovor o radu na neodređeno vrijeme, ukoliko je između poslodavca i radnika zaključeno više ugovora o radu na određeno vrijeme, te između tih ugovora je bilo više prekida do 60 dana. Da li se može smatrati da je ovakav ugovor prešao u ugovor o radu na neodređeno vrijeme?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top