skip to Main Content

PITANJE: 1. Da li postoji obaveza oglašavanja prijema u radni odnos u slučaju kada poslodavac mijenja sistematizaciju, te uvodi novo radno mjesto sa VSS stručnom spremom, a kod poslodavca je zaposlen radnik sa SSS, koji je u međuvremenu stekao traženu stručnu spremu-VSS. Da li se takav radnik može zaposliti otkazom sa ponudom novog ugovora o radu bez javnog oglašavanja ili se u ovom slučaju ne radi o izuzetku obaveze javnog oglašavanja?

2. Ako je radnik primljen na određeno vrijeme, pa se oslobodi mjesto na neodređeno vrijeme, za koje taj radnik ispunjava uslove, da li se istom može dati otkaz sa ponudom novog ugovora o radu bez javnog oglašavanja ili se ovdje ne radi o izuzetku obaveze javnog oglašavanja?

3. Da li postoji obaveza oglašavanja prijema pripravnika u radni odnos?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top