skip to Main Content

Porezni obveznici Federacije BiH u prvih šest mjeseci 2019. godine uplatili su 2.608.780.781 KM javnih prihoda, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH. 

U strukturi direktnih poreza za period januar – juni 2019. naplaćeno je: porez na dobit naplaćen je u iznosu od 210.393.654 KM, a za mjesec juni  24.254.023 KM; porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 55.664.598 KM, a za mjesec  juni  6.870.368 KM; ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 310.443 KM, a za mjesec juni 43.064 KM; porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 208.875.093 KM, a za mjesec juni 33.476.227 KM; naknade i takse naplaćene su u iznosu od 210.286.908 KM, a za mjesec juni 30.778.152 KM;

U periodu januar – juni 2019. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 1.785.102.741 KM, a za mjesec juni 293.878.361 KM.

U strukturi doprinosa za period januar –juni 2019. naplaćeno je: doprinosi za PIO/MIO naplaćeni su u iznosu od 994.333.504 KM, a za mjesec juni 162.989.136 KM; doprinosi za zdravstveno osiguranje naplaćeni su u iznosu od 708.104.011 KM, a za mjesec juni 117.241.866 KM; doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti naplaćeni su u iznosu od 82.665.226 KM, a u mjesecu junu 13.647.359 KM.

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.6.2019. godine je 534.631. U ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu. 

Back To Top