skip to Main Content
Man Signing Contract

Piše: mr. Hakija KURTOVIĆ, advokat

U ovom članku autor opisuje punovažnost isprava za prijenos prava vlasništva koja je postojala po zakonu prije stupanja na snagu Zakona o notarima FBiH, pravni poslovi i oblasti za koje je bila propisana notarski obrađena isprava i druga pitanja u vezi sa tim i daje mišljenje o mogućim izmjenama Zakona kako bi se riješile sve sporne okolnosti u vezi punovažnosti pravnih poslova koji se zaključuju između subjekata prava za prijenos prava vlasništva, kao i u postupku privrednog poslovanja osnivanja pravnih subjekata, porodičnih odnosa i nasljeđivanja i upisa u zemljišne knjige…

…Opširnije čitajte u broju 1410-1411-1412

Back To Top