skip to Main Content

Visoko Opcina

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o zajmu  za Projekt vodovod Visoko između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan 4,5 miliona eura.

Sredstva su namijenjena proširivanju vodovodne mreže u Visokom, uključujući  građevinske radove u naseljima Gračanica, Moštre, Porječani, kao i obnovi preostalog dijela postojećeg distributivnog sistema u Visokom.

Realizacijom projekta riješit će se vodosnabdijevanje oko 4.000 stanovnika u naselju Gračanica, oko 6.000 stanovnika podsistema Moštre, oko 1.810 stanovnika podsistema Porječani, te ostalo stanovništvo općine Visoko obuhvaćeno rekonstrukcijom gradske vodovodne mreže. Očekuje se da će Projekt biti završen do l5. decembra 2019. godine.

Zajam je alociran na Federaciju BiH (Općina Visoko – JKP “Visoko” d.o.o.), s rokom otplate od 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda i EURIBOR kamatu.

Prijedlog ugovora s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je  ministar finansija i trezora.

 

Back To Top