skip to Main Content

Positiv Graf

 

Vijeće ministara BiH usvojilo Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje  o perspektivama za Bosnu i Hercegovinu 2017 – 2019. godine, u kojoj se navodi da bi uslijed očekivanog ekonomskog rasta partnera Bosne i Hercegovine i nastavka provođenja unutrašnjih reformi bh. ekonomski rast u 2017. godini mogao iznositi 3,5 posto.

Istovremeno je u 2018. godini projiciran rast od 3,7 posto, uz neznatno jačanje stope na nivo od 3,8 posto u 2019. godini.

Uz viši nivo ekonomskog rasta i povećanje investicionih ulaganja (domaćih i inostranih) u periodu 2017 – 2019. očekuje se viši nivo iskorištenosti kapaciteta i povećanje industrijske proizvodnje za više od 5 posto.

Predviđanja Direkcije ukazuju da bi povoljnije okruženje,  uz jačanje izvoznog rasta i rasta zaposlenosti, u 2017. godini trebalo dovesti i do jačanja privatnih investicija za koje se očekuje skroman pozitivan rast, nakon 2015. godine, te daljnje postupno jačanje do 2019. godine

Back To Top