skip to Main Content

ProCredit Bank je u toku 2015. godine, u sklopu svih svojih poslovnica uvela Zone 24/7, u kojima je klijentima omogućen pristup bankarskim uslugama 24 sata, sedam dana u sedmici. Ove godine, kao banka koja svoje usluge konstantno unapređuje i prilagođava potrebama klijenata, ProCredit Bank je otvorila prvu poslovnicu koja je u potpunosti operativna bez upravljanja gotovinom od strane osoblja banke.

Poslovnica ProCredit Bank na Stupu predstavlja inovaciju u bankarskom poslovanju na području Bosne i Hercegovine.

Ovo je prva poslovnica jedne banke u BiH koja posluje po principima bezgotovinskog poslovanja, odnosno bez potrebe obavljanja gotovinskih transakcija na šalteru i bez upravljanja gotovinom od strane Savjetnika za klijente. Istovremeno, u poslovnici se mogu obavljati sve bankarske transakcije kao u bilo kojoj drugoj poslovnici ProCredit Bank u BiH, na uređajima u Zoni 24/7.

Osnovu koncepta „bezgotovinske poslovnice“ čini upravo Zona 24/7, posebno značajna za klijente preduzetnike, mala i srednja preduzeća, a koja im bez vremenskog ograničenja,stavlja na raspolaganje bankomate za isplatu i uplatu gotovine, depozitne sefove za pologe pazara te terminale za elektronsko bankarstvo i informisanje o uslovima i ponudi banke.

Druga odlika „bezgotovinske poslovnice“, kao i u ostalim poslovnicama, je prisustvo Savjetnika za klijente, u toku radnog vremena poslovnice, a koji su na raspolaganju klijentima isključivo za savjetovanje o njihovim finansijskim potrebama, štednji ili investicijama za razvoj biznisa. Ono što ovaj koncept omogućava Savjetnicima za klijente ProCredit Bank jeste da se u potpunosti posvete savjetovanju klijenata, bez istovremenog provođenja platnih transakcija i sličnih poslova operativne prirode.

„Kada govorimo o konceptu „bezgotovinske poslovnice“, pored kvalitetnijeg pristupa klijentima, moramo naglasiti i aspekt sigurnosti. Svjedoci smo svakodnevnih nemilih događaja i rizika koji sa sobom nosi poslovanje sa gotovinom. Upravo ovim konceptom nastojimo ukloniti taj rizik i osigurati našim klijentima i zaposlenicima ugodan i siguran ambijent za rad. S druge strane, naši klijenti mogu na brz, siguran i jednostavan način obaviti sve bankarske transakcije, bez čekanja u redovima, onda kada im odgovara“, izjavio je direktor ProCredit Bank Edin Hrnjica.

ProCredit Bank je na ovaj način otvorila vrata jednom novom načinu bankarskog poslovanja u BiH, a koji je u skladu sa poslovanjem banaka po evropskim standardima.

U narednom periodu ProCredit Bank će nastaviti sa ulaganjima u Zone 24/7 koje će dodatno unaprijediti uvođenjem mogućnosti pologa i podizanja novca u EUR valuti, pologa kovanica na bankomatimate uvođenjem nove, višenamjenske, kartice koja će klijentima omogućiti raspolaganje sredstvima na svim računima koje imaju unutar banke.

„U skladu sa tim, ova banka će nastaviti sa daljom implementacijom jedinstvenog koncepta „bezgotovinske poslovnice“ uz fokus na kvalitativan pristup klijentima te brzo i sigurno obavljanje bankarskih transakcija, tokom 24 sata, sem dana u sedmici“, navode u ovoj banci.

(Capital.ba)

Back To Top