skip to Main Content

SECO Program Poduzetništva (SECO EP) koji je podržan od Vlade Švicarske kroz švicarski državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) danas je zvanično predstavljen u Sarajevu, u prostorijama preduzetničkog i edukativnog centra Netwiorks. Projekat je dio globalnog programa koji se provodi u šest zemalja: Makedoniji, Albaniji, Srbiji, BiH, Vijetnamu i Peruu u ukupnoj vrijednosti od oko 15 miliona švicarskih franaka.  

„Cilj ovog programa je da u naredne tri godine podržava, razvija i jača organoizacije unutar poduzetničkog ekosistema, startup-ove i brzorastuće male biznise,“ rekao je Philip Hostert, program menadžer, te dodao da je vrijednost ovog projekta za BiH oko 1,3 miliona švicarskih franaka. Kako je istakao prvenstveno će se sarađivati sa firmama iz IT sektora i komunikacija, a program je otvoren za sve sektore.

Edin Mehić

Edin Mehić

Kako je naveo smrtnost startup-ova u BiH je veća nego u drugim zemljama, ali se nada se da će ovaj program promijeniti situaciju.

Prema procjenama oko 60% radnih mjesta će 2020. godine biti usko vezano za inovacije i preduzetništvo, a izvještaj GEM-a (Global Entrepreneurship Monitoring) predviđa da će preduzetnici bit pokretači velikih promjena i ekonomskog rasta i da će imati veći uticaj na svim nivoima društva. Očekuje se da mladi neće više raditi za druge već će sami kreirati svoje zaposlenje kroz jednu ili više vlastitih kompanija.

Da se preduzetnička startup scena mijenja i da u BiH „pušu“ novi vjetrovi rekao je i Edin Mehić, jedan od osnivača Networksa. Mladi su puni novih ideja, dešavaju se brze promjene, javljaju se nove kompanije, razvija IT sektor, održavaju promocije i takmičenja u poslovnim idejama, pristupa novim tržištima. Svi indikatori uspjeha su već tu.

Ipak, činjenica je da je preduzetništvo u modernom smislu nov trend u BiH i “smrtnost” start-upova je i dalje visoka. Novim kompanijama i mladim preduzetnicima je neophodna je veća podrška u njihovom putu ka uspjehu.

David Kramer

David Kramer

David Kramer, zamjenik direktora za saradnju Ambasade Švicarske u BiH,  istakao je da su mali biznisi bitni za rast BiH. Istakao je i važnost partnera sa kojima će se u programu surađivati.

Senad Alibegović, menadžer za komunikaciju u Networks-u najavio je da ovaj poduzetnički i edukativni centar pokreće sturtup akcelerator koji će trajati devet mjeseci i sastojati se iz tri faze: preakceleraciju, akcelaraciju, i postakceleraciju. U konačnici će imati 20 startupa i 1.500 edukovanih  mladih ljudi direktno i indirektno. A otovriće se i 50 radnih mjesta.

Dodao je da je u BiH najveći problem mladih i startupa koje pokreću registracija koja je skupa i dugo traje, u poređenju sa onim u drugim europskim zemljama.

Osnovni cilj ovog projekta jeste razvoj postojećih organizacija koje podržavaju poduzetništvo kako bi se startup-ovima pružile bolje usluge, uključivanje dijaspore, razvoj i unapređenje investicionih mogućnosti, podizanje svijesti o poduzetništvu  i kreiranje poslovnih šansi za sve, uz naglasak da će svaka intervencija biti posebno prilagođena lokalnoj realnosti i potrebama.

SECO Preduzetnički Program će pružiti podršku relevantnim organizacijama u razvoju kroz: program mentorstva, razvoj akceleratora, mrežu poslovnih anđela i uključivanje dijaspore. Poseban akcenat je stavljen i na uključivanje žena u poduzetničke aktivnosti, jačanje njihovih mreža i kreiranje poslovne podrčke poduzetnicama.

(Poslovne novine)

Back To Top