skip to Main Content

Lizing2

 

Dozvolu za obavljanje lizinga na dan 31.03.2016. godine je posjedovalo 7 lizing društava, koja su djelatnost lizinga obavljala u sjedištu društva, kao i u 5 podružnica, od kojih se 2 podružnice nalazi u Federaciji BiH i 3 podružnice u Republici Srpskoj.  Bilansna suma lizing društava u Federaciji BiH na dan 31.03.2016. godine iznosila je 443.453.000 KM, što je za 21.419.000 KM ili 4,61% manje u odnosu na 31.12.2015. godine.

U strukturi ukupne aktive lizing društava najznačajnije učešće su imala neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga koja iznose 320.029.000 KM ili 72,17% od ukupne aktive sektora lizinga. U poređenju sa 31.12.2015. godine, neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga su manja za 14.209.000 KM ili 4,25%, dok su bruto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga manja za 14.632.000 KM ili 3,81%.

Neto vrijednost osnovnih sredstava finansiranih putem operativnog lizinga na dan 31.03.2016. godine je iznosila 27.371.000 KM i za 230.000 KM ili 0,85% je veća u odnosu na 31.12.2015. godine.

Ukupni kapital lizing društava je na dan 31.03.2016. godine iznosio 47.873.000 KM. U poređenju sa 31.12.2015. godine, navedena pozicija je veća za 592.000 KM ili 1,25%.

Na nivou sektora lizinga u periodu 01.01. do 31.03.2016. godine iskazana je dobit u iznosu od 663.000 KM.

 

Back To Top