skip to Main Content

Vijece Ministara

 

Vijeće ministara BiH, na jučerašnjoj vanrednoj sjednici, usvojilo je Informaciju o održavanju prvog sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo 29.6.2016. godine u Briselu i prvog sastanka Pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje 8.7.2016. godine u Briselu sa dostavom dokumenata za diskusiju.

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost na prijedlog sastava delegacije za prvi sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo i prvi sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje i zadužilo nadležne institucije da hitno imenuju svoje predstavnike u sastav delegacija.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Direkciju za evropske integracije BiH da informacije dostavi Evropskoj komisiji u predviđenom roku.

Direkcija za evropske integracije BiH će u saradnji sa ostalim nadležnim institucijama provesti sve potrebne pripremne radnje za održavanje sastanaka u Briselu.

Back To Top