skip to Main Content

PITANJE: Firma A je osnivač-vlasnik firme B. Firme imaju u zajedničkom vlasništvu nekretninu (upravnu zgradu) firme B. Firma A ima udio od 2/3 u zgradi firme B. Da li firma A može izvršiti dokapitalizaciju firme B na način da kompletno vlasništvo nad zgradom prenese na firmu B? Na koji način i da li je u tom slučaju firma A oslobođena plaćanja poreza na promet nekretnina i ako jeste po kojem članu? Na koji način treba da uradi dokapitalizaciju? U slučaju da se neće raditi dokapitalizacija, u slučaju da će firma A prodati zgradu firmi B da li tada firma A odnosno prodavac (zgrada je u ZE-DO kantonu) ima obavezu plaćanja poreza na promet nekretnina od 5%?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top