skip to Main Content

PITANJE: Radnik sa prebivalištem iz FBiH zaposlen je u poslovnoj jedinici u RS (pravnog lica registriranog u FBiH). Da li je minimalan iznos za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje za nezaposlenosti koji se plaćaju u FBiH od strane poslovne jedinice iz RS jednak minimalnim doprinosima koji se plaćaju na minimalnu platu u FBiH (na iznos 596 neto – 911,43 BAM bruto – 2% bruto iznosa za nezaposlenost i 16,5% od bruto iznosa za doprinos za zdravstveno osiguranje raspoređeno po fondovima u omjerima kako je propisano u FBiH)? Naime, u skladu sa stopama ovih doprinosa u RS, iznos 10,2% od bruto iznosa za zdravstveno osiguranje i 0,6% od bruto iznosa za osiguranje od nezaposlenosti koji se plaćaju u FBIH su manji od pomenutih iznosa koji se plaćaju na 911,43 BAM bruto – 2% bruto iznosa za nezaposlenost i 16,5% od bruto iznosa za doprinos za zdravstveno osiguranje. Napominjemo da je u pomenutom slučaju poslodavac iz RS usklađen sa propisima o minimalnim doprinosima u RS. Ukoliko se firma bavi trgovinom, a poslodavac iz RS dužan da doplati iznos doprinosa u FBiH, da li to znači da se osnovica za uplatu doprinosa uvećava za slučaj da mjesec ima 184 radna sata, jer je za oblast trgovine prema granskom kolektivnom ugovoru u FBiH najniža plaća za 184h veća od pomenutih bruto 911,43 BAM? Na koji način se ispunjava MIP obrazac i u kojim iznosima, te kojim propisom se reguliše pomenuto?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top