skip to Main Content

PITANJE: Privredno društvo se nalazi u grupaciji i u 100% vlasništvu ino lica. Društvo je dužno na mjesečnom nivou dostavljati određene finansijske izvještaje matičnoj firmi. Privredno društvo je korisnik konsultantskih usluga obrta čiji je vlasnik bivši radnik privrednog društva. Među pomenutim stranama postoji ugovor kojim su definisali savjetodavne usluge, usluge kontrole i praćenja poslovnih djelatnosti firme, također definisali su ekskluzivni rad od tri godine samo za ovo privredno društvo. Nakon isteka tri godine, obrt može pružati usluge i drugim licima. Ugovorom je određen mjesečni paušal za pomenuti angažman. Za svaki dodatni, naknadni angažman naplaćivat će se također u paušalnom iznosu.

Obrt ima svoju vlastitu kancelariju kao i opremu za rad. Redovni sastanci održavaju se u prostorijama privrednog društva. Nakon ispostavljene fakture obrt je dužan sastaviti i poslati izvještaj o angažmanu matičnoj firmi. Privredno društvo nema uvida u pomenute izvještaje.

Koji je porezni tretman sa aspekta direktnih i indirektnih poreza navedenih usluga. Navodimo da smo u privrednom društvu PDV izražen na fakturama koristili kao odbitni, a trošak usluga tretirali kao porezno priznat rashod.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS
Back To Top