skip to Main Content

Coca Cola Posjeta Premijera Novalical 16032016 8

 

Juče je Maria Anargyrou-Nikolić, generalna direktorica Coca-Cole HBC B-H Sarajevo, ugostila premijera Federacije BiH Fadila Novalića tokom posjete punionici u Hadžićima. Povod posjete premijera Novalića je bilo obilježavanje četrdesete godišnjice uspješnog poslovanja Coca-Cole u Bosni i Hercegovini kao i razgovor o značaju poslovanja velikih sistema u Bosni i Hercegovini  te  saradnji privrednika i vlasti na unapređenju poslovne klime u zemlji.

“Nakon 40 godina poslovanja u Bosni i Hercegovini, ulaganja koja smo realizovali, podrške partnerima – kupcima i dobavljačima, lokalnoj zajednici, mi s punim pravom možemo reći da smo – bosanskohercegovačka kompanija. Saradnja sa institucijama vlasti na unapređenju poslovnog ambijenta, a time i doprinosa koji kompanije mogu dati društvu i zajednici ključne su za poslovanje Coca-Cole HBC B-H Sarajevo. Osjećamo se, a podaci iz Studije o socio-ekonomskom utjecaju poslovanja Coca-Colinog sistema u BiH za 2014. godinu to nepobitno govore, bosanskohercegovačkom kompanijom.  Bićemo zahvalni Vladi na svakom pomaku koji uspije napraviti na poboljšanju uslova poslovanja u Bosni i Hercegovini čime ćemo biti u mogućnosti još više doprinijeti bh. privredi i društvu”, istakla je Maria Anargyrou-Nikolić tokom posjete.

Osim razgovora o trenutnom poslovnom okruženju, premijer Novalić i direktorica Anargyrou-Nikolić razgovarali su o prednostima bliske saradnje privrednika sa institucija vlasti u BiH te kako se usklađivanjem i pojednostavljivanjem poslovnih propisa može olakšati poslovanje, stvoriti  povoljnije poslovno okruženje te privući strane investicije.

„Kao čovjek iz privrede, svjestan sam da se svakodnevno susrećete sa različitim barijerama, te samim tim puno bolje možete evidentirati probleme. Vlada Federacije BiH je reformska i izabrala je put koji vodi boljem ekonomskom životu, većoj zaposlenosti, vladavini prava i efikasnijoj javnoj upravi u BiH. Vaša iskustva, sugestije i preporuke uveliko pomažu Vladi da, u okvirima svojih ovlasti, Federaciju BiH učini mjestom jednostavnijeg i unosnog poslovanja, te prostorom poželjnim za investiranja. Sve u svemu, administrativna reforma, stabilan politički i pravni sistem – pravna država koja će pružiti zaštitu svakom investitoru, domaćem ili stranom, naš su imperativ kako bi Federacija, a samim tim i cijela Bosna i Hercegovina, postale poželjnije za nove investicije. Dugogodišnje uspješno poslovanje Coca-Cole u Bosni i Hercegovini ukazuje na potrebu kontinuirane dvosmjerne komunikacije i saradnje privrednika sa vlastima, kao i adaptabilnosti velikih poslovnih sistema na tržišne potrebe, a sve s ciljem unapređenja poslovne klime u zemlji. Tu ćete uvijek imati podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine“, naglasio je Novalić.

Tokom posjete premijer Novalić je upoznat i s glavnim nalazima Studije o socio-ekonomskom utjecaju poslovanja Coca-Colinog sistema u BiH za 2014. godinu koji  je pokazuju da je doprinos Coca-Colinog sistema u Bosni i Hercegovini, koji uz Coca-Coline kompanije Coca-Colu HBC B-H d.o.o. Sarajevo i Barlan B-H d.o.o., uključuje sve dobavljače, trgovačke partnere i njihove dobavljače, u 2014. godini iznosio 136 miliona konvertibilnih maraka ili 0,5% domaćeg BDP-a. Svojim poslovanjem Coca-Cola je podržala 64 miliona konvertibilnih maraka poreza, odnosno sa 1,1% ukupnog poreznog prihoda Bosne i Hercegovine te 3600 radnih mjesta, odnosno 0,4% ukupnog broja radnih mjesta u Bosni i Hercegovini. Prema podacima iz Studije, na svaku konvertibilnu marku direktnog doprinosa Coca-Cola podržava još pet konvertibilnih maraka indirektnog doprinosa bosanskohercegovačkom BDP-u, a svako radno mjesto u Coca-Coli donosi još 11 radnih mjesta u široj privredi. U periodu 2010. – 2014., svojim poslovanjem Coca-Cola je podržala, u prosjeku, godišnje 71 milion konvertibilnih maraka poreznih prihoda, kojima se kroz državni budžet finansiraju obrazovanje, kultura, zdravstvo, javna uprava i drugi važni segmenti društva.

Back To Top