skip to Main Content

 

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić susreo se juče, u sjedištu Vlade u Sarajevu, s predsjednikom Privredne komore FBiH Mirsadom Jašarspahićem i predsjednikom Grupacije šumarstva i drvne industrije u PKFBIH Antom Begićem.

Na sastanku je ocijenjeno da je drvno-prerađivačka industrija jedna od najznačajnijih izvoznih grana u Federacije BiH s dugogodišnjom tradicijom koja i u budućnosti ima veliku perspektivu.

Predstavnici Privredne komore Federacije BiH su iznijeli svoje prijedloge i sugestije o Prijedlogu zakona o šumama FBiH i ostalim provedbenih aktima za koje smatraju da će u perspektivi zadovoljiti interese šumsko-privrednih društava na teritoriji FBiH, kao i potrebe proizvođača namještaja za kontinuiranim obezbijeđenjem sirovine za proizvodnju.

Na sastanku je razgovarano i o obavezi FSC certifikacije porijekla drvne sirovine, kao preduvjetu za dalji neometan izvoz namještaja za potrebe Evropske unije.

Naglašavajući udio drvne industrije u rastu industrijske proizvodnje koji je zabilježen u FBiH, premijer Novalić je istakao da će dosljedna i pravovremena provedba Reformske agende omogućiti poboljšanje poslovanja bh. kompanija i očekivano dovesti do povećanja investicija i obima proizvodnje i u ovom prerađivačkom sektoru.

Back To Top