skip to Main Content

Banka Srpske

 

Nakon propasti dviju banaka u Republici Srpskoj (RS), Bobar banke i Banke Srpske, hiljade žiranata suočeno je s „prisilnom naplatom“ potraživanja, upozorio je danas član Upravnog odbora Udruženja žiranata BiH Mikan Nikić.

-Žiranti smatraju da se radi o nezakonitoj naplati kredita od žiranata i u to u svim slučajevima gdje su banke i žiranti u sporu – izjavio je Nikić.

Zamjera i Agenciji za bankarstvo u RS-u jer je, navodi, svojim rješenjima preuzela nadležnost izvršnih organa.

-Agencija je od likvidacionih upravnika banaka dobila spisak sumnjivih kredita i izdala je naredbodavna rješenja bankama da blokiraju tekuće i žiroračune pravnih i fizičkih osoba u BiH i prebace sredstava na račun tih banaka – rekao je Nikić.

U ovom udruženju smatraju da se radi o „prijekom sudu“, jer je uskraćeno pravo građanima da svoja prava žaštite na sudu.

On kaže da traže da Agencija za bankarstvo RS-a hitno poništi sporna rješenja da bi se žirantima omogućilo da sudskim putem mogu da osporavaju „sumnjive“ kredite.

Zahtijevaju i da se ispita rad Agencije za bankarstvo RS-a te sudija koji rade na ovim slučajevima.

Predsjednik Odbora Narodne skupštine RS-a za predstavke, prijedloge i društveni nadzor Slobodan Protić kazao je da se radi o kompleksnom problemu, kojim je obuhvaćen veliki broj osoba.

Nakon sjednice skupštinskog odbora o temi „Položaj žiranata i problemi s kojima se susreću u RS-u“, Protić je rekao da će ovaj problem biti dodatno aktueliziran da bi se, zajedničkim angažmanom svih nadležnih institucija, pomoglo žirantima u RS-u.

 

 

 

Izvor:FENA

Back To Top