skip to Main Content

????????????????????????????????????

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, sa saradnicima, danas je u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu bio domaćin delegaciji američke agencije Standard & Poor’s koja se bavi ocjenjivanjem kreditnog rejtinga zemalja širom svijeta. U delegaciji koju je predvodio Ludwig Heinz su bili analitičari ove agencije Aarti Sakhuja i Filip Popović.

Brojna su pitanja na koje su gosti tražili odgovore kako bi došli do što vjernije slike stanja u oblasti ekonomije u Federaciji BiH, te u konačnici procijenili i ocijenili mogućnost i spremnost vraćanja stranih kredita u potpunosti i na vrijeme. Za to im je bila potrebna iscrpna slika koju su im predstavili domaćini, a pitanja su se kretala od socijalnog aspekta do mijenjanja stanja u oblasti radnog zakonodavstva, poslovnog okruženja, mogućnosti investiranja, tržišta rada kroz provedbu Akcionog plana Reformske agende.

Nezaobilazna tema današnjeg sastanka bilo je produženje kreditnog aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom, za koji je ocijenjeno da u finansijskom dijelu i nije toliko značajan, koliko u smislu slanja jasne poruke podrške našoj zemlji u cilju sklapanja aranžmana s ostalim međunarodnim finansijskim i drugim institucijama.

Dio pitanja odnosio se i na nedavnu predaju aplikacije naše zemlje za članstvo u Evropskoj uniji i procjene efekata koje bi, eventualni kandidatski status, mogao donijeti.

– Podnošenje aplikacije je početak jednog dugog procesa. Mi smo u Evropi i nema te snage koja će nas zaustaviti na evropskom putu ka punopravnom članstvu. Sve što će se dalje odvijati je stvar tehnike. Pred nama su 34 poglavlja koja trebamo ispuniti i u tom pogledu Vlada Federacije BiH nema nikakvih rezervi. Vidimo to kao veliki reformski proces. Reformska agenda je samo jedan međukorak u tom procesu – rekao je premijer Novalić.

Ocijenivši sastanak izuzetno uspješnim i konstruktivnim, gosti su zahvalili predstavnicima Vlade FBiH na informacijama koje će im značajno pomoći u donošenju ocjene suverenog rejtinga Bosne i Hercegovine.

Back To Top