skip to Main Content

Dsc 00052

 

“Rekonstrukcija vodovodne mreže ostaje prioritet Vlade Kantona Sarajevo”, istakao je premijer Kantona Elmedin Konaković na jučerašnjem sastanku sa predsjednikom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Sumaom Chakrabatijem. Sastanku su pristvovali i ministri saobraćaja i finansija Mujo Fišo i Jasmin Halebić.

Premijer Konaković je ovom prilikom naveo da je potencijal preduzeća “Vodovod i kanalizacija” enorman, ali da gubici vode zbog dotrajale vodovodne mreže i njenog nelegalnog korištenja vode iznose oko 70 posto.

“I upravo zbog toga ne postoji dilema da se Vlada mora hitno zadužiti i na najbolji način realizirati sve tri tranše kredita od 30 miliona Eura kod vaše banke”, potcrtao je premijer Konaković.

Upoznao je goste i da je ranije raspisan međunarodni tender za odabir stručne agencije koja će izvršiti detekciju stanja vodovodne mreže,a koji je trajao 48 dana i finansirala ga je Vlada Kantona Sarajevo.

“Na tender su se prijavile kvalitetne agencije, a planiramo da nakon što detektujemo problem krenemo odmah u njegovo saniranje, dakle nećemo čekati nekoliko mjeseci na nalaz šireg područja”, pojasnio je premijer Konaković.

Po njegovim riječima, za narednu godinu planira se rekonstrukcija kompletne ulične rasvjete, kao i rekonstrukcija tramvajskih stanica.

“Svjesni smo da je potrebna i rekonstrukcija i sanacija tramvajskih šina, ali se u ovom trenutku mi opredjeljujemo za projekte koje smatramo bitnijim”, naglasio je premijer Konaković.

EBRD ima dobru saradnju sa Vladom Kantona Sarajevo, ali smatraju kako je upravo sad došao trenutak da se ona dodatno unaprijedi, te su izrazili spremnost za nove kreditne aranžmane.

“Pored projekata na kojima smo do sada radili, a tu prije svega mislim na izgradnju Južne longitudinale i rekonstrukciju vodovodne mreže, zainteresirani smo da s vama realizujemo i druge projekte iz oblasti saobraćaja, ali i da pokrenemo nove”, rekao je predsjednik EBRD-a Chakrabati.

Objasnio je kako se tu prije svega misli na projekte koji bi se finansirali kroz primjenu Zakona o javno – privatnom partnerstvu KS.

Ministar finansija Halebić je naveo da iako se Vlada Kantona Sarajevo opredijelila za ovogodišnje racionalizirajuće budžete, spremna je da s EBRD-om realizira sve projekte bitne za razvoj KS.

Back To Top