skip to Main Content

PITANJE: Sa zaposlenikom koji radi u javnom preduzeću  je zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme do šest mjeseci počevši od 1. 8. 2022. godine  do 31. 1. 2023. godine. Nakon toga, sa istim zaposlenikom ponovo je zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme na period od pet mjeseci počevši od 1. 2. 2023. godine do 30. 6. 2023. godine. Na koji način omogućiti zaposleniku korištenje godišnjeg odmora i u  kom obimu, s obzirom na to da se je u jednoj kalendarskoj godini radio pet mjeseci, a u narednoj  bi trebao raditi šest mjeseci. Da li da iskoristi pet radnih dana za 2022. godinu (do isteka ugovora 31. 1. 2023. godine) po zakonskoj odredbi da za svaki navršenih mjesec dana ima pravo na jedan dan godišnjeg odmora? Kako da iskoristi godišnji odmor u 2023. godini ako ugovor o radu prestaje zaključno sa 30. 6. 2023. godine. Također, da li ima pravo na puni godišnji odmor, imajući u vidu da se ugovori o radu nastavljaju i da će imati više od šest mjeseci neprekidnog radnog staža?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top