skip to Main Content

PITANJE: Uredbom o postupku prijema u radni odnos u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21) članom 13. stav 4. određeno je da: „Poslodavac je dužan najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja izvještaja i liste uspješnih kandidata iz stava (3) ovog člana, donijeti odluku o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata sa liste, u zavisnosti da li je javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata“. Uzimajući u obzir navedeno, da li bi bilo u suprotnosti sa Uredbom ako bi poslodavac pravilnikom o radu ili drugim internim aktom uredio izbor kandidata na način da direktor donese odluku o obaveznom prijemu prvorangiranog kandidata sa liste?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top