skip to Main Content

Bhgas Oslobodjenje

 

Kompanija BH-Gas d.o.o. Sarajevo je saopćila da je nakon analize uvozne cijene prirodnog gasa i trenutno važećih prodajnih cijena gasa utvrđeno da postoji realna osnova za daljnje smanjenje cijene gasa prema distributivnim kompanijama.

BH-Gas će, uz prethodne konsultacije sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, uputiti prijedlog prema Vladi FBiH za navedeno smanjenje cijene gasa za distributivne kompanije u visini od 10 posto.

Tako bi po datoj saglasnosti resornih ministarstava i Vlade FBiH cijena gasa za distributivne potrošače od 1. augusta ove godine iznosila 450 KM na 1000 Sm3.

Nakon kadrovskih promjena u menadžmentu kompanije, izvršenih u skladu sa odlukama Vlade Federacije BiH  i Nadzornog odbora BH-Gasa analiziran je i predloženi Plan poslovanja BH-Gasa, koji je odbijen na Skupštini, a kojim nije bilo predviđeno dodatno smanjenje cijene gasa, te će u narednih nekoliko dana biti predložen revidirani Plan poslovanja i  upućen Nadzornom odboru i Skupštini BH-Gasa na razmatranje i usvajanje.

– Istovremeno, BH-Gas će nakon već obavljenih analiza i utvrđenih činjenica, hitno zatražiti angažman Kantonalnog tužilastva Sarajevo u ispitivanju svih okolnosti u izgradnji gasovoda Zenica-Travnik. Tim  će biti ispunjen zaključak Vlade FBiH koji je usvojen na njenoj 57. sjednici. Gasovod Zenica-Travnik nakon gotovo tri godine, nema upotrebne dozvole, a inspekcija ga je stavila van upotrebe – dodaju iz BH-Gasa.

Back To Top