skip to Main Content

Pc Ps

 

Zaposleni u organima državne službe/uprave, uključujući i jedinice lokalne samouprave, testirani su za rad s Windows operativnim sistemom. Testirano je 829 osoba, a 97 posto njih položilo je test (802).

Testirani su u okviru Projekta ”Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru”

Testiranje je izvršeno nakon pohađanja prvog modula od ukupno četiri modula obuke za rad s operativnim sistemom i upravljanje datotekama, u okviru programa ECDL obuke koju organizuje Ured koordinatora za reformu javne uprave, a implementiraju Net‐pro i Eksa, kao akreditovani centri za ECDL obuku u BiH.

U implementaciju projekta uključene su: Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu FBiH, Agencija za državnu upravu RS i Pododjeljenje za ljudske resurse Vlade Brčko Distrikta BiH.

Ovo je druga faza ECDL obuke državnih službenika koju je pokrenuo Ured koordinatora za reformu javne uprave, a koja će biti realizovana u dva ciklusa. Prvi ciklus obuke, koji je počeo u aprilu, trajat će do jula 2016. godine, dok će drugi ciklus obuke početi u septembru 2016. godine.

Ukupno 1.780 polaznika će proći program jačanja i certificiranja IT vještina u skladu sa ECDL standardom.

Back To Top