skip to Main Content

 

Predsjednici Sindikata radnika rudnika FBiH Sinan Husić i Sindikata radnika rudara u FBiH Sefer Mušanović potpisali su juče u Sarajevu s federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Nerminom Džindićem Granski kolektivni ugovor (GKU) za oblast rudarstva, koji će trajati jednu godinu.

Husić je nakon potpisivanja izjavio da su sindikati na početku pregovora predstavili svoj prijedlog GKU predstavnicima uprave Elektroprivrede BiH i rudnika, te Vlade FBiH, a koji je prihvaćen kao radni materijal iako sindikati nisu dobili sve što su tražili niti su s druge strane u pregovorima uspjeli izmijeniti sve što su htjeli.

Istakao je da je jedan od ciljeva sindikata bio da zaštite dostignuti nivo ličnih primanja u rudnicima što je i postignuto kad je riječ o minimalnoj neto satnici, te naknadama za topli obrok, minuli rad, rad noću, prekovremeni rad, rad praznicima i rad u dane odmora.

Husić je rekao da je sindikalno članstvo  tokom pregovora imalo uvid u taj proces i da su od najnižih nivoa sindikalnog organizovanja dobili saglasnost da parafiraju GKU u formi u kojoj je danas potpisan, kao i da su dobili podršku ogromne većine članstva za potpisivanje.

Mušanović je naveo da su dva sindikata pregovarala kao jedan i da očekuje da će primjenom ovog GKU rad u direktnoj proizvodnji biti još više vrednovan, te da će biti osigurano funksoniranje rudarskog sektora u boljim okolnostima.

Džindić je naglasio da su sve strane u pregovorima ozbiljno pristupile poslu i tražile optimalna rješenja, te zahvalio svima koji su taj posao priveli kraju.

Premijer FBiH Fadil Novalić, koji je također prisustvovao potpisivanju, rekao je da je GKU treći segment reforme radnog zakonodavstva nakon Zakona o radu i Općeg kolektivnog ugovora, te da on važi godinu danas da bi mogao biti promijenjen ukoliko bude potrebe za tim.

Granski kolektivni ugovor za oblast rudarstva odnosi se na osam rudnika uglja, Rudnik soli Tuzla i Rudarski institut Tuzla, što obuhvata oko 12.000 radnika.

 

Izvor:FENA

Back To Top