skip to Main Content

IMG 5875 Inn

 

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Vlada FBiH juče je usvojila Program utroška grant sredstava za kapitalne transfere javnim preduzećima i finansiranje razvojnih projekata u iznosu od 3.000.000 KM.

Cilj programa je stvaranje povoljnijeg poslovnog i investicijskog okruženja i poboljšanje uslova za poslovanje preduzeća iz namjenske industrije u Federaciji BiH realizacijom strateških ciljeva usvojenih u dokumentu Razvoj industrijske politike i Strategiji razvoja namjenske industrije FBiH.

Očekivani efekti su povećanje broja zaposlenih, rast indeksa proizvodnje za sektor namjenske industrije, primjena novih tehnologija i postupaka, poboljšanje kontrole kvalitete, razvoj novih proizvoda, proizvodnih procesa I poboljšanje opčeg privrednog stanja.

Back To Top