skip to Main Content

Visoko Radovi Prsten Ozrakovici Visocica

 

Poslovna zona Ozrakovići jedna je od najatraktivnijih u BiH zbog položaja, logističih prednosti i infrastrukture kojom raspolaže. Upravo ovih dana Općina Visoko pokrenula je niz investicija ukupne vrijednosti više od 764.000 KM kako bi ovu poslovnu zonu učinila još atraktivnijom za postojeće kompanije, ali i za nove investitore.

«Novim projektima nastojimo još više poboljšati uslove u poslovnoj zoni Ozrakovići sa namjerom pokretanja privrednog oporavka i razvoja lokalnog područja. Realizacijom projekta se planiraju ostvariti strateški ciljevi Općine u pogledu podsticaja poduzetništva, stvaranje preduvjeta za privlačenje investicija, te rasta zapošljavanja, naročito lokalnog stanovništva. Naš konačan cilj je otvaranje novih kompanija na području općine, ulazak svježeg kapitala u općinu, povećavanje broja zaposlenih i trajna saradnja sa lokalnim obrazovnim ustanovama koja će osigurati stručnost zaposlenih u skladu sa potrebama lokalnog tržišta rada», izjavila je načelnica Općine Visoko mr.sci. Amra Babić.

Trenutno Općina Visoko realizuje izgradnju pješačke staze u poslovnoj zoni Ozrakovići s ciljem omogućavanja pristupa izgrađenim poslovnim objektima u poslovnoj zoni kao i pristupa stambenim objektima u perifernom dijelu. Osim pješačke staze, bit će urađeni i odvodnja oborinskih voda sa kolovozne konstrukcije, fekalna kanalizacija za buduće objekte na parcelama uz pješačku stazu i javna rasvjeta. Sredstva za finansiranje ovog projekta su obezbjedili Općina Visoko u iznosu od 59.835,67 KM, a Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u iznosu od 104.994,56 KM. Ukupna vrijednost projekta je 164.830,23 KM.

Drugi projekat odnosi se na izgradnju pješačkog mosta preko rijeke Bosne, naselje Luke – Ozrakovići, čija vrijednost iznosi 600.000,00 KM.

Također, u toku je prva faza rekonstrukcije lokalnog puta u poslovnoj zoni Ozrakovići u dužini 350 m, te sanacija donjeg i gornjeg stroja saobraćajnice. Sredstva za sanaciju puta obezbjeđena su dijelom iz Kantonalne direkcije za ceste ZDK i dijelom iz Budžeta Općine Visoko za 2016.godinu.

Osim toga, u narednom periodu planirana je izgradnja javne rasvjete uz pješačku stazu u poslovnoj zoni Ozrakovići, izgradnja kanalisane raskrsnice (kružni tok) na ulazu u Visoko kod naplatnih kućica, te izgradnja zaobilaznice puta Mili – Arnautovići u svrhu rasterećenja teretnog saobraćaja.

Poslovna zona Ozrakovići vrijedi za jedno od najatraktivnijih u ovom dijelu BiH i Jugoistočne Evrope. Locirana je na ulazu u Visoko, u neposrednoj blizini koridora Vc, željezničke stanice, te regionalnih puteva R 445 i R 443. U neposrednoj blizini poslovne zone Ozrakovići nalaze se carinska zona kao i slobodna zona. Slobodna zona Visoko osnovna je radi poboljšanja poslovnih uvjeta kompanija i preduzeća aktivnih u regiji, te da osigura atraktivne uvjete za nove domaće i strane investitore.

Back To Top