skip to Main Content

71773 Porezna Uprava 08

 

Preduzeća u Federaciji BiH za poreze i doprinose duguju oko dvije milijarde KM.

Prema službenim evidencijama Porezne uprave, saldo duga 31. decembra 2015. godine s obračunatim zateznim kamatama iznosio je  2.295.718.950,87 KM. Napominjemo da su dugovanja nastala i u prethodnim godinama – rečeno je Feni u Poreznoj upravi Federacije BiH (PU FBiH).

Najveći dužnici su JP Željeznice FBiH koje duguju 194.869.665,10 KM, KJKP GRAS  113.544.377,59, rudnici Kreka 104.311.733,12, RMU Kakanj 80.226.672,89, Hidrogradnja 58.597.691,44, Sveučilišna klinička bolnica Mostar 54.729.058,03 KM i drugi dužnici.

Radi naplate dužnih javnih prihoda Porezna uprava FBiH u okviru  nadležnosti poduzima sve mjere prinudne naplate koje su propisane Zakonom o Poreznoj upravi FBiH i Pravilnikom o procedurama prinudne naplate, od blokade transakcijskih računa, zapljene sredstava na računima,konstituiranja zakonskih hipoteka, do zapljene imovine i prodaje zaplijenjene imovine.

Više od 50 posto duga se odnosi na dug javnih preduzeća i ustanova i oni su veliki teret Poreznoj upravi, jer su oni najveći dužnici javnih prihoda – kazali su u Službi za odnose s javnošću PUFBiH.

Iz godine u godinu dugovanja ovih poreznih obveznika su se uvećavala i za iznose zateznih kamata. I pored toga što je u postupku prinudne naplate u 2015.  naplaćeno 119.716.965,07 KM dužnih obaveza po osnovu javnih prihoda, dugovanja poreznih obveznika se uvećavaju i za iznos zateznih kamata. Za svaki dan neplaćanja duga obračunava se zatezna kamata koja dnevno iznosi 0,04 posto,odnosno godišnje 14,6 posto.

Primjenjujući mjere prinudne naplate u 2015. doneseno je 37.039 rješenja, izvršeno je 196 popisa imovine, čija je procijenjena vrijednost 33.281.531,54 KM, organizovane su 642 prodaje zaplijenjene imovine u vrijednosti od 1.717.865,06 KM. Zaključeno je 710 sporazuma o odgođenom plaćanju i plaćanju duga na rate po kojima je naplaćeno ukupno 14.431.140,87 KM, navode iz PUFBiH.

Back To Top