skip to Main Content

Zdk

 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je usvojila informaciju o realizaciji poticajnih mjera, za 2015. godinu, isplaćenih na ime subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima. Za ove svrhe utrošeno je 854.245 KM, a prvobitno je bio planirano 950.000 KM.

Najviše sredstava je iskorišteno za subvencioniranje administrativnih troškova, 394.000 KM, subvencioniranje jačanja konkurentnosti  289.432, zatim za uvođenje međunarodnih standarda  82.000, subveniconiranje investicija u obrtu 42.854, za subvencije nastupa na sajmovima grant od 20.000, subvencioniranje novih poslovnih ideja 11.741, povećanja iskorištavanja kapaciteta u hotelima 9.218 i subvencioniranje inovatora 5.000 KM.

Prema navedenim stavkama može se zaključiti da je realizacija poticaja u 2015.  bila relativno uspješna, a zbog malog broja urednih aplikacija nisu utrošena sva sredstva za poticaje planirana za prošlu godinu. Realizacija programa poticaja provedena je na osnovu odluka Vlade Kantona, i u skladu s kriterijima javnih poziva za svaki poticaj pojedinačno.

Osnovni kriteriji su jedinstveni za sve vrste poticaja, a odnose se na uredno izmirivanje poreza, uključujući i indirektne, te doprinosa za zdravstveno i penziono osiguranje, a posebni kriteriji su vezani za vrstu poticaja i odnose se na odobrenje za upotrebu objekta, certifikat za uvedeni međunarodni standard, dobivena upotrebna dozvola za izgrađeni industrijski objekt, dokaze o realiziranoj investiciji i drugo.

Realizacija svih poticaja ima karakter refundacije, odnosno poticaja nakon realizacije aktivnosti po kriterijima i ovaj metod garantuje potpuno postizanje ciljeva i efekata poticaja, saopćeno je iz Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona.

Back To Top