skip to Main Content

7763607174f434be4d9a62747514023 Orig

 

Predsjednik Sindikata metalaca FBiH Bajro Melez i predstavnici Vlade FBiH, savjetnik i savjetnica premijera Federacije BiH Suvad Osmanagić i Amra Đendušić, danas su u zgradi Vlade Federacije FBiH razgovarali o zakazivanju prvog sastanka za pokretanje postupka kolektivnog pregovaranja radi usklađivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u Federaciji BiH.

Dogovoreno je da će Vlada FBiH/resorno ministarstvo, Udruženje poslodavaca FBiH/Grupacija poslodavaca za oblast proizvodnje i prerade metala u Federaciji BiH i Sindikat metalaca FBiH, u prvoj polovini naredne sedmice pokrenuti postupak kolektivnog pregovaranja radi usklađivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u Federaciji BiH.

– Tačan utvrđen datum početka pregovora naknadno ćemo objaviti putem sredstava informisanja – saopćeno je iz Sindikata metalaca FBiH.

 

 

 

Back To Top