skip to Main Content

Livanjski Sir

 

Partneri na projektu unaprjeđenja kapaciteta malih proizvodača domaćeg Livanjskog sira raspisali su Javni poziv za odabir korisnika koji sir proizvode od mlijeka dobivenog prehranom ovaca i krava sa Livanjskog polja na tradicionalni način.

Prema informaciji iz Službe za inspekcijske poslove i gospodarstvo Općine Livno, rok za prijavu na Javni poziv za odabir korisnika navedenog programa  produljen je do petka, 22. travnja 2016. godine.

Ovaj projekt inače implementiraju i zajedno financiraju Općina Livno, Vlada Hercegbosanske županije, Češka razvojna agencija (ČRA), UN Fond za ljudsku sigurnost, i Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Oni korisnici koji  kroz projekt budu podržani stvorili bi preduvjete za legalnu proizvodnju, kontrolu i plasman na tržište tradicionalnog Livanjskog sira uz obveznu registraciju djelatnosti i udruživanje u zadrugu.

Back To Top