skip to Main Content

Radionica “Usklađenost radnog zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine s međunarodnim pravnim aktima”, koju je organizirao Savez samostalnih sindikata BiH u saradnji s Međunarodnom organizacijom rada (MOR) i Međunarodnom konfederacijom sindikata (MKS), upriličena je juče u Sarajevu.

Učesnici radionice su predstavnici sindikata sa svih nivoa organiziranja te eksperti iz područja međunarodnih pravnih akata vezanih za radno zakonodavstvo iz MOR-a i MKS-a.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović pojasnio je da su teme radionice posvećene konvencijama i standardima MOR-a te evropskoj socijalnoj povelji, kao i da će razgovarati o kolektivnom zagovaranju i kolektivnom ugovoru te načinima usvajanja Zakona o radu.

Također, dodao je, razgovarat će i o poštivanju Konvencije MOR-a o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje, odnosno organizaciji štrajkova, koji su, kako je rekao, najbitnije oružje u rukama sindikata.

Dodao je da će učesnici također razgovarati o tome šta je moguće raditi u slučaju kada vlasti krše određene konvencije u vezi s kolektivnim zagovaranjem i Zakonom o radu.

Kako je rekao, Bajramović je u razgovoru s predstavnicima iz Republike Srpske, predložio da se, ukoliko dođe do kršenja konvencija MOR-a, kroz Izvještaj koji se svake godine šalje ovoj organizaciji, Evropskoj komisiji i MOR-u također uputi zahtjev da se zaustavi put prijema BiH u Evropsku uniju.

– Nemoguće je kršiti međunarodne standarde, pogotovo o pitanju prava radnika, a ići ka kandidaturi ili članstvu u EU – kazao je Bajramović nakon završetka prvog dijela radionice.

Viši specijalist za radnička pitanja u Regionalnom uredu MOR-a u Budimpešti Grigor Gradev podsjetio je da je MOR početkom ove godine reagirao kada je Vlada FBiH namjeravala poslati u parlamentarnu proceduru izmjene i dopune tek usvojenog Zakona o radu.

Tada su, kaže, Vladi FBiH sugerirali da je procedura načina na koji se upućuju izmjene “prebrza” te da je potrebno usporiti čitav proces i uključiti socijalne partnere u pregovore, kako bi usaglasili tekst izmjena prije nego što bude upućen u Parlament.

Također, istakao je, tada je Vladi FBiH, u slučaju da proces usvajanja amandmana bude zaustavljen, ponuđena stručna pomoć i znanje MOR-a i ta ponuda je i danas otvorena. Dodao je da je ova radionica već tada planirana, mada u to vrijeme nisu znali da li će izmjene Zakona o radu biti usvojene ili ne.

U prvom dijelu radionice prezentirane su teme i date informacije, nakon čega će uslijediti diskusija, a cilj radionice, kako je rekao Gradev, nije samo doći do nekih striktnih zaključaka, “jer svaka zemlja ima vlastito zakonodavstvo, a MOR nije taj ko će izdavati naređenja”.

Namjera je, naglasio je, konstatovati šta je to šta najviše odgovara BiH, u ovom slučaju FBiH, i koji je to model koji je najbolje primijeniti te na koji način MOR može pružiti potrebnu pomoć.

Back To Top