skip to Main Content

20120119202525 124470

 

Ukoliko poslanici Narodne skupštine Republike Srpske (RS) na narednoj sjednici potvrde odluku entitetske vlade, Rudnik željezne rude “Ljubija” Prijedor bit će prodat izraelskoj kompaniji.

Vlada RS-a je već prihvatila ponudu firme “Israeli Investment Group – Overseas Inc”, Commonwealth of Dominica o kupovini 64,99 posto akcija osnovnog kapitala “Ljubije”, metodom neposrednog odabira kupca.

Privredno društvo Rudnici željezne rude (RŽR) “Ljubija” a.d. Prijedor osnovano je 1916. godine i do 1992. godine obavljalo je, kao osnovnu djelatnost, vađenje rude gvožđa.

U “Ljubiji” je zaposleno 30 radnika, od čega 20 na određeno vrijeme.

Knjigovodstvena vrijednost stalne imovine na kraju prošle godine iznosila je 49.091.327 KM, ukupni prihodi svega 335.173 KM, dok su rashodi bili 1.279.915 KM.

– Ovako ostvareni nizak nivo ukupnih prihoda posljedica je zabrane obavljanja, odnosno neobavljanja osnovne djelatnosti, kao obaveze koju je RŽR preuzeo kroz paket osnivačkih akata ‘Arcelor Mittal’ d.o.o., Prijedor – navodi se u odluci Vladi RS-a dostavljenoj na razmatranje entitetskom parlamentu, koji će je razmatrati 17. maja.

RŽR “Ljubija” a.d. je 2004. godine sa kompanijom LNM Holdings N.V. Holandski Antili (danas ArcelorMittal Holdings AG, Zug, Switzerland) osnovalo zajedničko preduzeće “Arcelor Mittal” d.o.o. Prijedor, u kojem je suvlasnik 49 posto kapitala, što je u novčanom ekvivalentu tada iznosilo 24.019.604,83 KM.

Iz Vlade RS-a navode da je akcionarsko društvo RŽR “Ljubija” pokušalo u više navrata sa partnerom “LNM Holdings”, kroz izmjenu paketa osnivačkih akata zajedničkog preduzeća, obezbijediti sebi mogućnost obavljanja djelatnosti eksploatacije rude, ali bez uspjeha.

– Preuzimanje obaveze RŽR kroz osnivačka akta zajedničkog preduzeća da, u slučaju privatizacije državnog kapitala u RŽR, uloži najbolje napore da pomogne LNM Holdings u postupku privatizacije, ukazuje na činjenicu da je stvaranjem zajedničkog preduzeća istovremeno stvorena podloga za nesmetanu privatizaciju državnog kapitala u RŽR-u, samo od strane LNM Holdings – stoji u odluci.

Vlada i resorno ministarstvo su u 2014. i 2015. godini vodili pregovore sa dva ponuđača zainteresovana za kupovinu akcija u RŽR “Ljubija” a.d. Prijedor i to “Israeli Investment Group – Overseas Inc”, Commonwealth of Dominica i “ArcelorMittal Holdings” AG, Zug, Švajcarska.

Tvrde i da je ponuda “Israeli Investment Group” u svim elementima bila bolja i povoljnija za Republiku Srpsku – u pogledu cijene za kapital, visine investicije, broja zaposlenih, garancija i drugo.

U dostavljenoj ponudi, “Israeli Investment Group – Overseas Inc” za kupovinu 64,99 posto akcija osnovnog kapitala nudi 53.181.613 KM; investiciju za modernizaciju i razvoj rudnika i preradu rude u periodu od tri godine od najmanje 60.000.000 KM, zadržavanje postojećeg broja radnika i dodatno, kroz tri godine na neodređeno radno vrijeme zapošljavanje, najmanje 300 radnika, te zadržavanje postojeće i proširenje djelatnosti akcionarskog društva.

Tvrde i da će sami riješiti odnose sa “ArcelorMittal Holdings AG”, Zug, Switzerland, bez ikakvog rizika i odgovornosti Republike Srpske i akcionarskog društva Rudnici željezne rude “Ljubija”.

Back To Top