skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,92% i iznosi 590,45 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se povećala za 0,18% i iznosi 1.765,65 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 101.528,00 KM, po prosječnoj cijeni od 1,38 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -3,50%.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 58.236,22 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 u vrijednosti od 28.468,95 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,26%.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 4.762,77 KM, po prosječnoj cijeni od 7,92 KM, što predstavlja pad cijene za -0,63%.

Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka(-0,63%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 7,92 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor akcijama, trgovalo se u iznosu od 1.790,20 KM, po prosječnoj cijeni od 0,432 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 8,00%.

Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije 2 emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća Rafinerija nafte Brod a.d. Brod (50,00%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 0,03 KM, u vrijednosti 600,00 KM.

Back To Top