skip to Main Content

PITANJE: Vlasnici preduzeća „X“ su fizička lica rezidenti FBiH u omjeru 40:40:20. Istovremeno, ta fizička lica su i pojedinačni vlasnici drugih pravnih lica „A“, „B“ i „C“ sa udjelima od 100%. Da li preduzeće „X“ treba popuniti obrazac TP-902 i napraviti izvještaj o transfernim cijenama za poslovne promjene koje je imalo sa firmama „A“, „B“ i „C“? Da li preduzeća „A“, „B“ i „C“ trebaju, takođe, predati obrazac TP-902 i izvještaj o transfernim cijenama za poslovni odnos koji su imali sa preduzećem „X“?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top